Дисципліни

№ п/п

НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

І ДИСЦИПЛІНИ

Кількість годин

Форма підсумкового контролю

Всього

Лекції

Практичні (семінар. заняття)

Самостійна робота

1.

Лікувальна справа – медична біологія

165

30

74

55

контроль модуля – 6 год.

2.

Педіатрія – медична біологія

165

30

74

55

контроль модуля – 6 год.

3.

Фармація (спеціаліст), І курс – курс за вибором (клітинна біологія)

72

20

10

42


залік

4.

Фармація І курс (спеціаліст) – біологія з основами генетики

108

20

36

48

контроль модуля – 4 год.

5.

Фармація І курс (бакалаври), заочна форма – біологія з основами генетики

108

2

8

96

диф. залік – 2 год.

6.

Сестринська справа (бакалаври) – медична біологія, паразитологія та генетика

108

18

36

54

диф. залік – 2 год.

7.

Сестринська справа (молодші спеціалісти) – медична біологія

81

20

26

33


диф. залік – 2 год.

8.

Лабораторна діагностика І курс (бакалаври) – медична біологія

165

30

74

55


контроль модуля – 6 год.

9.

Лабораторна діагностика ІІІ курс (бакалаври) – лабораторна діагностика паразитарних інвазій

54

6

28

20


залік

10.

Медична психологія, І курс – медична біологія

150

20

76

50

контроль модуля – 4 год.

11.

Стоматологія – медична біологія

135

10

64

55

контроль модуля – 6 год.

12

Підготовче відділення,  лікув. справа - біологія

249

24

142

83


іспит