Студенти-іноземці ознайомилися з бібліотечним фондом БДМУ

Успішне навчання студентів неможливе без систематичної підготовки до кожного заняття і вимагає постійної роботи для поглиблення знань і відшліфовування практичних навичок. Однак, часто на шляху до знань виникають перешкоди, особливо якщо студенти-першокурсники є громадянами іншої країни і відвідування бібліотеки для них є справжнім випробовуванням через незнання української мови, правил користування читальним залом чи розгубленість. З метою полегшення адаптації студентів-іноземців до навчального процесу та допомоги їм у вирішенні проблем пошуку відповідного навчально-методичного забезпечення та якісної підготовки до занять, для студентів 52 групи медичного факультету № 3 було організовано ознайомчу екскурсію бібліотечним фондом БДМУ

Разом з куратором групи, к. біол. н., асистентом кафедри медичної біології та генетики Кушнірик Ольгою Василівною студенти відвідали читальний зал періодики, рукописів і каталогів БДМУ, читальний зал наукової літератури з відкритим доступом, студентські читальні зали № 1 та № 2 та читальний зал для професорсько-викладацького складу. Співробітники бібліотеки БДМУ Данилова Марія Олександрівна та Тулевська Світлана Олексіївна люб’язно познайомили першокурсників ізнадбанням бібліотеки, її структурними підрозділами, електронними інформаційними ресурсами та сервісами, такими як: Віртуальна довідкова служба, Електронний каталог, Електронна бібліотека (Репозиторій), веб-сайт бібліотеки. Під час екскурсії було наголошено на важливості реєстрації в студентському читальному залі, показано широкий спектр наукової та навчальної літератури, а також поінформовано студентів про можливість активного використання електронних баз даних. 

Таким чином, використання інформаційних ресурсів та матеріальної бази бібліотеки БДМУ дозволить студентам покращити якість підготовки до занять, сприяючи налагодженню навчального процесу.

 

    Інформацію підготували: завідувач кафедри медичної біології та генетики, професор Булик Р.Є. та асистент кафедри Кушнірик О.В.

      
      
Comments