Конференції


100-а підсумкова наукова конференцiя професорсько-викладацького персоналу БДМУ

99-а підсумкова наукова конференція БДМУ
98-а підсумкова наукова конференція БДМУ
"Актуальні питання хронобіології та хрономедицини"

     

     

Наукова конференцiя, лютий 2017Конференція «FallingWalls Lab Kyiv 2015» 

 


  

Конференція «FallingWalls Lab Kyiv 2015

 


 
          
Викладачі БДМУ прийняли участь у міжнародній конференції
  

 Конференцiя в Тернополi 2015

 
  
ІІ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ

"НОВІТНИ ТЕНДЕНЦІЇ В МЕДИЦІНИ ТА ФАРМАЦІЇ"Конференция_2015

 

ПРОТОКОЛ № 15

засідання секції «МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ»

Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених

BIMCO, 2015

8 – 10 квітня 2015 року – Чернівці - БДМУ

 

На секції були присутні 45 осіб (з них 10 активних учасників)

До уваги було представлено 10 доповідей,

серед яких – 9 усних, 1 стендова

 

І місце                                    Гоян Анастасія Василівна

                                                                                                                І курс, спеціальність «Лікувальна справа»

                                                                 Буковинський державний медичний університет

назва доповіді: «ПОПУЛЯЦІЙНО-БІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОШИРЕННЯ ІНВАЗИВНОГО ВИДУ ПАВУКІВ SPERMOPHORA SENOCULATA (DUGES,1836)»

 науковий керівник – Шумко Наталія Миколаївна

доцент, к.мед.н.

==========================================================================

ІІ місце                             Власова Катерина Василівна

                                                             аспірант кафедри медичної біології та генетики

                                                  Буковинський державний медичний університет

назва доповіді: «ЗАЛЕЖНІСТЬ ЩІЛЬНОСТІ МЕЛАТОНІНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ В НЕЙРОЦИТАХ СУПРАОПТИЧНИХ ЯДЕР ГІПОТАЛАМУСА ВІД СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ У РІЗНІ ПРЕРІОДИ ДОБИ»

­­­­­­­­­­­­­­­­­

науковий керівник – Булик Роман Євгенович

професор, д.мед.н.

 

                                       ІІ місце                                 Снігур Катерина Андріївна

                                                   І курс, спеціальність «Лікувальна справа»

                                                     Буковинський державний медичний університет

назва доповіді: «БІОІНДИКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПРІСНИХ ВОДОЙМ»

науковий керівник – Черновська Надія Василівна

доцент, к.біол.н.

==========================================================================

 ІІІ місце                                    Кисиличак Юлія Андріївна

                                                      І курс, спеціальність «Лікувальна справа»

                                                          Буковинський державний медичний університет

назва доповіді: «ОСОБЛИВОСТІ УТИЛІЗАЦІЇ ТА ОБРОБКИ СНІГОВОГО ПОКРИВУ»

 науковий керівник – Кривчанська Мар’яна Іванівна

асистент, к.мед.н.

                              

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

визначення переможців

Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених

BIMCO, 2015

 секція № 15 «МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ» 

п/п

Прізвище, імя, по-батькові учасника конференції

Навчальний заклад

Загальна кількість балів

1.

Антоненко Ольга Сергіївна

Буковинський державний медичний університет

74

2.

Власова Катерина Василівна

Буковинський державний медичний університет

113

3.

Гоян Анастасія Василівна

Буковинський державний медичний університет

117

4.

Гринчук Федір Федорович

Буковинський державний медичний університет

84

5.

Закутній Олег Олександрович

Буковинський державний медичний університет

78

6.

Кисиличак Юлія Андріївна

Буковинський державний медичний університет

109

7.

Мендерецький Андрій Вадимович

Буковинський державний медичний університет

72

8.

Снігур Катерина Андріївна

Буковинський державний медичний університет

111

9.

Яремчук Іванна Ігорівна

Буковинський державний медичний університет

97

10.

Миснік Дмитро Павлович (Стендова доповідь)

Буковинський державний медичний університет

74


Співголова секції   __________________                              Пішак В.П., професор, д.мед.н.

Співголова секції   __________________                              Черновська Н.В., доцент, к.біол.н.

Секретар секції __________________                                  Кривчанська М.І., асистент, к.мед.н.


        
      95-та підсумкова наукова конференція

Засідання 95-ї підсумкової наукової конференції


Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих вчених (2 - 4 квітня 2014 р.)