Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації» (4-5 жовтня 2018 р.)


Підведені підсумки роботи науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації»

 

4-5 жовтня 2018 року на базі Вищого державного навчального закладу «Буковинський державний медичний університет» відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю«Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації». Конференція проводилася кафедрою медичної біології та генетики і кафедрою фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії спільно з Державною установою «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України» згідно затвердженого Міністерством охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України додатку до “Реєстру конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій і пленумів, які проводитимуться в 2018 році” (лист МОЗ України №699/41 від 23.06.2017 р.)

Приємно, що цей захід зібрав фахівців різних галузей медицини й фармації, відданих шляхетній справі охорони здоров’я та розвитку вітчизняної науки.

На урочистому відкритті конференції, яке відбулося 4 жовтня  2018 р., з вітальним словом виступили ректор Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», Заслужений діяч науки і техніки України, академік АН ВШ України, доктор медичних наук, професор Бойчук Тарас Миколайович;  директор Департаменту охорони здоров`я Чернівецької обласної державної адміністрації, доктор медичних наук, професор Андрієць Оксана Анатоліївначлен-кореспондент НАН України, академік НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Коркушко Олег Васильович;  заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України», доктор медичних наук, професор Шатило Валерій Броніславович; член-кореспондент НАПН України, академік АН ВШ України, доктор медичних наук, професор Пішак Василь Павлович; завідувач кафедри медичної біології та генетики Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», доктор медичних наук, професор Булик Роман Євгенович.

З вітальним словом до учасників конференції від Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Богомолець Ольги Вадимівни звернулася помічник-консультант Євстігнеєва Олена Валентинівна.

У роботі конференції взяли участь понад 170 науковців, серед яких – 24 учасники з активною доповіддю, це представники науково-дослідних установ України: Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України, м. Київ; Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, м. Київ ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», м. Київ; ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», м. Київ; Інститут високих технологій Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ; Міжнародний центр астрономічних та медико-екологічних досліджень НАН України, м. Київ; Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, відділ молекулярної онкогенетики, м. Київ; ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України», м. Київ; ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України», м. Харків; ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМНУ», м. Харків; ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України», м. Ужгород; ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової медицини», м. Кривий Ріг; ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України», м. Одеса; та вищих медичних та класичних закладів освіти: Запорізький державний медичний університет, кафедра патофізіології, м. Запоріжжя; Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв; Харківський інститут медицини та біомедичних наук ПВНЗ "Київський медичний університет", м. Харків; Харківський національний медичний університет, м. Харків; Національний фармацевтичний університет, м. Харків; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків; Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро; Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Національна академія педагогічних наук України, м. Київ.

На конференції були представлені цікаві доповіді з хрономедицини і геронтології, хронобіології й хронофармакології, що сприятиме подальшому розвитку вітчизняної хронотерапії на підставі вивчення циклічних ритмів. Це була чудова нагода для спеціалістів і науковців ознайомитися з новими напрацюваннями, досягненнями, відкриттями та обмінятися досвідом у проведенні наукових досліджень. Учасники конференції мали можливість підвищити свій професійний рівень для самореалізації у науковій та практичній площинах, і започаткувати нові знайомства у наукових колах.

Конференція включала 2 пленарних дні і 3 секційні засідання: хронобіологія, хрономедицина і геронтологія, хронофармакологія. Учасники конференції за власними результатами досліджень підготували 31 статтю, які були опубліковані у фаховому виданні «Клінічна та експериментальна патологія», Т.XVII, №3(65), Ч.2, 2018, а також виданий збірник матеріалів конференції, де надруковані понад 70 тез.

Учасники конференції мали змогу відвідати резиденцію митрополитів Буковини і Далмації (нині Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), який належить до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також ознайомитися з пам’ятками архітектури та визначними місцями м. Чернівці. Приємним для учасників була подорож до Державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця», м. Хотин.

Маємо надію, що конференція стане вагомим внеском у розвиток пріоритетної для України галузі охорони здоров’я і підвищить якість надання медичних послуг населенню.

Бажаємо учасникам науково-практичної конференції подальшої плідної роботи та нових творчих здобутків в ім’я збереження здоров’я громадян України!

Детальний фото-звіт та матеріали конференції розміщено за посиланням http://biology.bsmu.edu.ua/