Новини


Студенти-іноземці ознайомилися з бібліотечним фондом БДМУ

Успішне навчання студентів неможливе без систематичної підготовки до кожного заняття і вимагає постійної роботи для поглиблення знань і відшліфовування практичних навичок. Однак, часто на шляху до знань виникають перешкоди, особливо якщо студенти-першокурсники є громадянами іншої країни і відвідування бібліотеки для них є справжнім випробовуванням через незнання української мови, правил користування читальним залом чи розгубленість. З метою полегшення адаптації студентів-іноземців до навчального процесу та допомоги їм у вирішенні проблем пошуку відповідного навчально-методичного забезпечення та якісної підготовки до занять, для студентів 52 групи медичного факультету № 3 було організовано ознайомчу екскурсію бібліотечним фондом БДМУ

Разом з куратором групи, к. біол. н., асистентом кафедри медичної біології та генетики Кушнірик Ольгою Василівною студенти відвідали читальний зал періодики, рукописів і каталогів БДМУ, читальний зал наукової літератури з відкритим доступом, студентські читальні зали № 1 та № 2 та читальний зал для професорсько-викладацького складу. Співробітники бібліотеки БДМУ Данилова Марія Олександрівна та Тулевська Світлана Олексіївна люб’язно познайомили першокурсників із надбанням бібліотеки, її структурними підрозділами, електронними інформаційними ресурсами та сервісами, такими як: Віртуальна довідкова служба, Електронний каталог, Електронна бібліотека (Репозиторій), веб-сайт бібліотеки. Під час екскурсії було наголошено на важливості реєстрації в студентському читальному залі, показано широкий спектр наукової та навчальної літератури, а також поінформовано студентів про можливість активного використання електронних баз даних. 

Таким чином, використання інформаційних ресурсів та матеріальної бази бібліотеки БДМУ дозволить студентам покращити якість підготовки до занять, сприяючи налагодженню навчального процесу.

 

    Інформацію підготували: завідувач кафедри медичної біології та генетики, професор Булик Р.Є. та асистент кафедри Кушнірик О.В.

      
      
Використання інтерактивної дошки студентами

на кафедрі медичної біології та генетики

 

Сучасні реалії навчання у закладах вищої освіти, особливо медичного профілю, вимагають підвищеної уваги до опанування та використання професійних навичок і вмінь. Щоб максимально допомогти студентам у засвоєнні нових знань, актуальним є застосування в навчальному процесі новітніх технологічних засобів наочності, серед яких чільне місце належить інтерактивній дошці. З цієї метою під час проведення практичного заняття з медичної біології на тему: «The phylum of Plathehelmintes. The class of Cestoidea broad tapeworm, echinococcus, alveococcus (Diphyllobotrium latum, Echinoccocus granulosus, Alveoccocus multiocularis) – pathogenic organisms of humans» іноземні студенти академічної групи №72 медичного факультету №4 активно використовували набір графічних інструментів інтерактивної дошки під керівництвом к.біол.н., асистента кафедри Кушнірик О.В. Завдяки впровадженню в навчання інтерактивних елементів візуалізації, майбутні лікарі із зацікавленням характеризували особливості морфології та життєвого циклу паразитів, симптоми викликаних ними захворювань та методи їх діагностики. Заняття пройшло активно та цікаво, що, без сумніву, допоможе студентам досягти високих результатів при складанні підсумкового модульного контролю, розв’язуванні ситуативних задач, а також тестових завдань із «KROK-1. Medicine».

 
        

Інформацію підготували: завідувач кафедри медичної біології та генетики, професор Булик Р.Є. та асистент кафедри Кушнірик О.В.Підсторінки (1): Попереднi новини