Історія кафедри

        Кафедра загальної біології (тепер кафедра медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки) організована в листопаді 1944 року. Спочатку навчальний процес проводився на базі Чернівецького державного університету, оскільки кафедра не мала власного приміщення. Перші два роки очолював кафедру і читав лекційний курс доцент державного університету І.Ф. Андрєєв. Лабораторні заняття проводили асистенти Т.Г. Гуменюк, І.І. Кан, П.І. Літвінова. У 1945-46 pp. у складі кафедри відбулися кадрові зміни. На посаду завідувача Міністерство охорони здоров'я УРСР призначило кандидата біологічних наук М.М. Зотіна, який до цього працював у Харківському медичному інституті. У 1949 році на кафедру прийшла А.М. Яковлєва, яка раніше працювала асистентом кафедри гістології медичного інституту.

АНДРЄЄВ 
Іван Федорович,

кандидат біологічнихнаук, доцент, завідувач кафедри 1944 - 1945 рр.  
 ЗОТІН 
Михайло Михайлович,
  кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри
1945 - 1962 рр. 
  
 ЯКОВЛЕВА 
Анастасія Михайлівна,
кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри  
1962 - 1974 рр.
ПІШАК 
Василь Павлович,
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 1974 - 2014 рр.

                                                                               БУЛИК                                                                                 Роман Євгенович

доктор медичних наук,
професор,
завідувач кафедри
з 2014 рокуЗа час роботи в інституті М.М. Зотін розробляв питання біології геогельмінтів та найпростіших. У 1965 році за його редакції виходить праця "Роль патогенной фауны при хронической дизентерии у детей". Наукова робота Т.Г. Гуменюк "Роль рынков г. Черновцы в эпидемиологии гельминтозов" мала не тільки епідеміологічний, а й екологічний напрямок. Екологія гельмінтозів знайшла своє віддзеркалення у вивченні ролі зовнішнього середовища в поширенні паразитичних червів у закритих дитячих колективах. Ці роботи мали велике практичне значення. Рекомендації, що випливали з наукових пошуків, були спрямовані на вдосконалення дегельмінтизації та девастації. У наступні роки колектив кафедри продовжував розробляти цей науковий напрямок.

М.М.Зотін, який очолював кафедру з 1946 до 1962 pp., приділяв значну увагу організації навчального процесу і наукової роботи. Одночасно він також виконував обов'язки заступника директора Чернівецького медичного інституту.

З 1945 по 1982 рік асистентом кафедри працювала досвідчений педагог і професійний паразитолог Т.Г. Гуменюк. Асистент Т.Г. Гуменюк 1961 року в Москві на кафедрі всесвітньо відомого академіка-паразитолога К.І. Скрябіна блискуче захистила кандидатську дисертацію на тему: "Роль води, ґрунту та овочів в епідеміології аскаридозу та трихофельозу в умовах м.Чернівці” та отримала схвальні відгуки широкого наукового загалу. До сьогоднішнього дня викладачі кафедри та студенти широко використовують у своїй практичній роботі методичні матеріали, розроблені і впроваджені у навчальний процес свого часу кандидатом біологічних наук Гуменюк Т.Г.

У червні 1957 p. полишила кафедру асистент О.О. Лобинцева, і на вакантну посаду обрали А.Ф. Ізмайлова, який закінчив Чернівецький держуніверситет і до цього працював на посаді старшого лаборанта.

У 1962 p. завідувачем кафедри обирають доцента А.М. Яковлєву. Вона домагалася активної участі студентів у поширенні наукових знань. Основним напрямком наукових робіт кафедри було вивчення гельмінтофауни людини, свійських і диких тварин та шляхів поширення гельмінтів у Чернівецькій області. Доцент А.М. Яковлєва не призупиняла роботи з вивчення панцирних молюсків і стала провідним фахівцем цієї галузі в колишньому СРСР. У 1951p. вона завершує кандидатську дисертацію "Панцирные моллюски морей СССР", а в 1952 p. виходить її монографія "Панцирные моллюски морей СССР".

У 1965-1968 pp. асистентами на кафедрі працювали В.О. Кривошеєв, П.А. Харченко, у 1966 p. асистентами обирають В.П.Пішака, в 1968 p. - С.О.Приймак (Котову), а в 1969 p. – М.Г. Поливоду. У 1975 p. на кафедру зараховують асистентами кандидата біологічних наук М.П. Горобець, у 1977 p. – кандидата біологічних наук Т.Є. Дьякову. З 1974 року кафедру очолює член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник народної освіти України, ректор Буковинської державної медичної академії, доктор медичних наук, професор Василь Павлович Пішак.

У 1971 році В.П. Пішак захистив кандидатську дисертацію на тему: “Вміст калію, натрію, кальцію, магнію, хлору та заліза в біологічних середовищах при хронічному гепатиті та цирозі печінки”, а 1985 року – докторську дисертацію на тему: “Функціональні зв’язки епіфіза та нирок у хребетних”.

 

 Науковий експеримент проводить 
доцент Зотін М.М, 
1947 р.
 Виконання наукової роботи під керівництвом
доцента Пішака В.П., 1975 р.

Науковий напрямок роботи професора В.П. Пішака протягом останніх років стосується нейрофізіології та спрямований на вивчення структурної і функціональної організації шишкоподібного тіла (епіфіза), механізмів циркадіанних і сезонних ритмів функцій організму людини і тварин. На сьогодні сформована хронобіологічна наукова школа. Під керівництвом професора В.П. Пішака захищено сім докторських та шістнадцять кандидатських дисертацій. Його перу належить 163 монографії, підручники та навчальні посібники, він є автором понад 1200 наукових праць. За заслуги в галузі охорони здоров’я нагороджений орденом “Знак Пошани” (1986), знаком “Відмінник охорони здоров’я”. У 2000 році нагороджений орденом  «За заслуги» III ступеня. Василь Павлович удостоєний титулу «Почесний громадянин міста Чернівці» (2000 р.). У 2001 році відзначений подякою міського голови «За вагомий внесок по оновленню та реставрації культурного комплексу палац «Академічний». У 2002 році удостоєний почесної відзнаки обласної державної адміністрації «Медицина Буковини». На засіданні Національної академії наук України (2003 р.) В.П. Пішаку присуджено премію ім. О.О. Богомольця НАН України за монографію «Сравнительно-патофизиологические аспекты энегообеспечения сосудистой стенки». Рефреном спільної праці колективів кафедр медичної біології вищих медичних навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації стало удостоєння Державної премії України в галузі науки і техніки 2007 року за підручник «Медична біологія» за ред. В.П. Пішака та Ю.І. Бажори.

У 2005 році за вагомий внесок у розвиток медичної галузі В.П. Пішак отримав подяку Президента України. У 2006 році нагороджений орденом «За заслуги» II ступеня. Василь Павлович обирався депутатом Чернівецької міської обласної ради II та V скликань, головою постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я.

Під керівництвом та за безпосередньої участі професора В.П. Пішака, після переїзду кафедри в 1978 році в приміщення на вулицю Ю. Федьковича, 15, проведена реконструкція та добудова навчального корпусу кафедри. У всіх аудиторіях та допоміжних приміщеннях проведений сучасний ремонт, змонтована система автономного опалення, виконана заміна всього меблевого фонду кафедри.

З метою оптимізації навчального процесу університету кафедру медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки реорганізовано. З 1 вересня 2014 року в.о. завідувача кафедри медичної біології та генетики призначено доктора медичних наук, професора Булика Романа Євгеновича.

Кафедра розташована в одному з мальовничих місць міста Чернівців, поряд із ботанічним садом та центральним парком культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка. На даний час на кафедрі є всі умови для проведення повноцінної навчально-методичної та наукової роботи. Студенти користуються просторими і світлими навчальними аудиторіями та лекційною залою. Постійно поповнюється банк мікропрепаратів, гербаріїв, таблиць, динамічних навчальних посібників. Удосконалюються форми і методики викладання навчального матеріалу щодо вимог часу та згідно з директивами Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України. Повністю використовуються можливості комп’ютерного класу, сформований великий банк тестових завдань із медичної біології, генетики, паразитології, цитології та медичної ботаніки для студентів-першокурсників, які навчаються на різних факультетах. Кафедра має прямий вихід в Інтернет, що є вагомою підмогою для співробітників і студентів, які займаються науковими пошуками та співпрацюють із профільними медико-біологічними закладами як в Україні, так і поза її межами.

 
Колектив кафедри загальної біології, 1962 р.
Склад:
Ізмайлова А.Ф.-ст. лаборант
Іванькова М.Н. -ст. препаратор
Гуменюк Т.Г.   - асистент
Яковлева А.М.  - асистент
Зотін М.М.      - зав. кафедри
Лобинцева К.А. - асистент
 
Колектив кафедри медичної біології, генетики та паразитології
2002 р.
  

Колектив кафедри медичної біології, генетики та гістології
2004 р.
  
 
Колектив кафедри медичної біології, генетики та фармацевтичної 
ботаніки 
2009 р.
    
   

 Колектив кафедри медичної біології, генетики та фармацевтичної
ботаніки 
2012 р.
   

У розпорядженні кафедри приміщення загальною площею 1061,5м2, зокрема 6 навчальних кімнат, комп’ютерний клас, 2 лабораторії, лекційна зала на 180 місць, кімнати лаборантів, асистентські, кабінети доцентів, кабінет завідувача кафедри і бібліотека, матеріальна, віварій тощо. Навчальний процес на кафедрі забезпечували:

Приймак Світлана Олексіївна  асистент кафедри, кандидат медичних наук. Працювала на кафедрі з 1968 року. З 1990 по 1995 рік обіймала посаду старшого викладача кафедри. Захистила в 1971 році кандидатську дисертацію на тему: “Статевий хроматин у нейтрофілах крові хребетних та вплив гормонів на частоту його зустрічальності”. Є автором понад 50 наукових праць.

Горобець Марія Пилипівна – асистент кафедри, кандидат біологічних наук. Працювала на кафедрі з 1975 року. Кандидатська дисертація на тему: “Взаємозв’язок вітаміну А і кобальту в обміні речовин”, яку захистила в 1972 році . Є автором більше 35 наукових праць.

Дьякова Тетяна Євгенівна – доцент кафедри, кандидат біологічних наук. Працювала на кафедрі з 1977 року. У 1972 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Вітамін А і імунізація в обміні мукополісахаридів”. Автор понад 60 наукових праць.

Бойчук Тарас Миколайович – доктор медичних наук, професор. На кафедру прийшов у 1993 році. Захистив у 1995 році кандидатську дисертацію на тему: “Фізіологічні аспекти впливу йодиду цезію на організм залежно від функціонального стану шишкоподібного тіла.”, а 2000 року захистив докторську дисертацію на тему: “Хроноритмологічні аспекти патогенної дії на організм малих доз важких металів.” Працював професором кафедри до листопада 2003 року. З 2010 року – ректор Буковинського державного медичного університету.

З 1989 року по жовтень 2003 року старшим викладачем кафедри працювала кандидат біологічних наук Волошенович Марія Іванівна, учениця всесвітньо відомого академіка О.М. Уголєва, яку забрала підступна хвороба в розквіті творчих сил. Марія Іванівна Волошенович доклала багато зусиль для створення нових навчальних програм і посібників з медичної ботаніки, сформувала банк даних мікропрепаратів та гербаріїв. Завжди переймалася проблемами студентської молоді, була багаторічним керівником студентського наукового гуртка. Згідно з рішенням засідання кафедри навчальна аудиторія, в якій працювала М.І. Волошенович, носить її ім’я.

Грицюк Мар`яна Іванівна – закінчила аспірантуру при кафедрі та успішно захистила 2007 року кандидатську дисертацію на тему: «Вплив мелатоніну на іонорегулювальну функцію нирок в умовах стресу та дії солей алюмінію і свинцю». Започаткувала викладання медичної біології іноземним студентам англійською мовою, є співавтором підручника “Medical biological”. У даний час працює доцентом кафедри соціальної медицини та ООЗ БДМУ та успішно виконує докторську дисертацію.

Громик Ольга Олександрівна – асистент кафедри. Працює на кафедрі з 2009 року. Готує до планування кандидатську дисертацію. Автор 15 наукових праць.

Гуралюк Валентин Миколайовия – після закінчення аспірантури у 2008 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Стрес-індуковані морфо-функціональні зміни надниркових залоз за різної довжини фотоперіоду». У даний час працює лікарем Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру.

Захарчук Олександр Іванович  професор кафедри, доктор медичних наук. Працює на кафедрі з 1989 року. Захистив у 1993 році кандидатську дисертацію на тему: «Участь шишкоподібного тіла в сезонних змінах циркадіанних ритмів показників неспецифічної адаптації у старих щурів». Захистив докторську дисертацію на тему: «Клінічно-імунологічні та епідеміологічні аспекти токсокарозу на Буковині». Є автором понад 180 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі монографій та підручників.

 Пішак Василь Павлович - Член-кореспондент НАПН України, Заслужений працівник народної освіти України, академік АН ВШ України, професордоктор медичних наук. Автор понад 1200 наукових праць.

Степанчук Володимир Володимирович – доцент кафедри, кандидат медичних наук. Працює на кафедрі з 2000 року. Виконав кандидатську дисертацію на тему: “Роль шишкоподібного тіла в регуляції хроноритмів діяльності нирок при сулемовій інтоксикації організму”. Автор понад 135 наукових праць.

Сметанюк Оксана Іллівна – старший викладач кафедри. Працює на кафедрі з 1987 року. Відповідає за навчальний процес та виробничу практику з медичної та фармацевтичної ботаніки. Видала монографію «Дикорослі лікарські рослини Буковини. Еколого-ресурсне та медичне значення». Є співавтором підручника «Медична паразитологія».

Шумко Наталія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат медичних наук. Працює на кафедрі з 2002 року. Виконала кандидатську дисертацію на тему: «Роль шишкоподібного тіла в регуляції хроноритмів функції нирок за умов іммобілізаційного стресу». Автор понад 60 наукових праць, 2 монографій.

За наказом МОЗ України від 1998 року кафедра медичної біології, генетики та паразитології Буковинського державного медичного університету призначена опорною серед профільних кафедр вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Штат кафедри: 2 професори, 3 доценти, 1 старший викладач, 6 асистентiв, 4 лаборанти.

На даний час на кафедрі працюють:

Булик Роман Євгенович – в.о. завiдувача кафедри, професор, доктор медичних наук. На кафедрі працює з 2000 року. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Роль простагландинів у регуляції хроноритмів нирок”. У 2009 році захистив докторську дисертацію на тему: «Морфофункціональне обґрунтування механізмів циркадіанних ритмів у щурів». Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць.

         Черновська Надія Василівна  доцент кафедри, кандидат біологічних наук. Працює на кафедрі з 1978 року. Захистила 1987 року кандидатську дисертацію на тему: “Функціональний стан нирок епіфізектомованих щурів у постнатальному періоді” та започаткувала новий напрямок хронобіологічних досліджень сезонних ритмів функцій нирок у різні вікові періоди. Є автором 140 наукових праць, з них 3 монографій та 21 навчального посібника.

Хоменко Віолетта Георгіївна  доцент кафедри, кандидат медичних наук. Працює на кафедрі з 2004 року. Виконала і 2009 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: “Вплив комбінованої дії солей важких металів і стресу на хроноритми функціональної, фібринолітичної та протеолітичної активності нирок”. Автор 95 наукових праць, 1 посібника, 1 монографії.

Ломакіна Юлія В`ячеславівна  асистент кафедри, кандидат медичних наук. Працює на кафедрі з 2005 року. Під час проходження аспірантури (2005-2008 рр.) на кафедрі виконала і 2009 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вікові особливості функції нирок у щурів, що зазнали стресу за зміненого фотоперіоду». Відповідальна за проведення практичних та лекційних занять з медичної біології іноземним студентам англійською мовою. Автор понад 60 наукових праць, 1 навчального посібника.

Кривчанська Мар`яна Іванівна. доцент. Працює на кафедрі з 2007 року. Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Хроноритми функції нирок за умов блокади β-адренорецепторів». Автор понад 200 наукових праць, 1 монографії.

Вепрюк Юрій Михайлович – доцент. Працює на кафедрі з 2003 року. Виконує кандидатську дисертацію на тему: «Вікові особливості функції нирок при поєднанні дії солей алюмінію і свинцю». Автор понад 30 наукових праць.

Волошин Володимир Леонідович – асистент кафедри. Працює на кафедрі з 2009 року. Готує до планування кандидатську дисертацію. Автор 10 наукових праць.


  Колектив кафедри медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки 2009 р.     Колектив кафедри медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки 2012 р.    

З 1978 року до 2002 року працювала на кафедрі прекрасний фахівець своєї справи, випускниця біологічного факультету Дніпропетровського держуніверситету, старший лаборант з навчального процесу Височина Наталія Олескіївна, завдяки якій проведення лекцій та практичних занять завжди залишалися на високому методичному рівні.

Понад 40 років віддала роботі в університеті старший лаборант Фока Поліна Андріївна – прекрасний фахівець-гістохімік, завідувала науковою лабораторією кафедри.

Практично з часу створення Чернівецького медичного інституту працювала старший препаратор кафедри Бур’ян М.О., яка вкладала всю себе в життя кафедри, постійно підтримувала порядок і чистоту в навчальних та допоміжних приміщеннях.

Тривалий час старшим лаборантом із наукового процесу працювала Гожда Стелла Георгіївна.

У даний час навчально-методичну та наукову роботу на кафедрі на достатньо високому рівні підтримують старші лаборанти Візниця Н.М., Бендерська Н.М., Громик О.О., Мошняга Л.І. та робітники кафедри: Бушевание Катерина Іванівна, Барабащук Анастасія Вікторівна, Барабащук Микола Васильович, Кошапова Валентина Дмитрівна, Габрус Ольга Іванівна, Волощук Діана Євгенівна, Бойда Надія Йосипівна, Маринчин Віктор Іванович, Нікітіна Наталія Валеріївна.

Колектив кафедри працює над впровадженням у практику методів хронодіагностики та подальшого вивчення механізмів регуляції біологічних ритмів.

Наказом МОЗ України в 1998 році кафедра медичної біології, паразитології та генетики Буковинської державної медичної академії призначена опорною і була організатором неодноразових нарад завідувачів профільних кафедр медичних ВНЗ України, які проведені на базах Буковинського державного медичного університету, Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Одеського національного медичного університету, Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава).

За ініціативи завідувача кафедри на базі Буковинської державної медичної академії в жовтні 2002 року (вперше в Україні) відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні аспекти хронобіології ї хрономедицини", на якій розглянуто загальні питання хроноритмології, сучасні напрямки хронотерапії, хронодіагностики, хронотоксикології та вікові аспекти хронофізіології. З доповідями виступили провідні вчені Буковини, Києва, Харкова, Москви, Санкт-Петербурга та інших міст.

Колектив кафедри був організатором низки інших наукових конференцій, зокрема: "Хронобіологія та хрономедицина: теоретичні та клінічні перспективи" (2006), "Прискорене старіння: механізми діагностики, профілактика" (2008).

Тривалий час на кафедрі проводяться наукові дослідження з визначення ролі шишкоподібного тіла в регуляції хроноритмів функції нирок у філогенезі хребетних та в різні вікові періоди. Останнім часом започатковано новий напрямок наукових досліджень - хронобіологічні аспекти адаптації організму до дії несприятливих екологічних чинників низької інтенсивності.

Розробляються та впроваджуються в практику методи клінічної хронодіагностики та хронотерапії захворювань нирок. Досліджуються циркадіанні зміни неспецифічної імунологічної резистентності. Продовжуються досліди стосовно впливу шишкоподібного тіла наформування загальної резистентності організмів до токсичних речовин. Проводяться епідеміологічні та клінічно-імунологічні дослідження поширення гельмінтозів у різних клімато-географічних зонах Буковини. У зв’язку з ліквідацією кафедри гістології у 2003 році відбулася реорганізація. Кафедра гістології була об’єднана з кафедрою медичної біології, генетики та гістології, яку очолював член-кореспондент АПН України, професор В.П.Пішак. У 2010 році кафедра гістології виділена у самостійну кафедру.

Особливо активна робота на кафедрі проводиться останніми роками, що пов’язано з відкриттям цілої низки нових факультетів та появою нових спеціальностей і предметів, які викладаються на кафедрі. Великий обсяг роботи проведений колективом кафедри по створенню методичних вказівок до практичних занять для студентів медичного факультету (спеціальності “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медична психологія”, «Стоматологія», «Фармація»). Кафедра в повному обсязі забезпечена методичними матеріалами, мікропрепаратами та гербаріями для проведення теоретичних і практичних занять із фармацевтами та клінічними провізорами. Розширення мережі спеціальностей, за якими навчаються студенти на кафедрі, вимагає постійної праці та пошуку нових форм і методів викладання навчального матеріалу. Спостерігається інтенсифікація видавничої діяльності співробітників кафедри. Виходять друком підручники, навчальні посібники, методичні вказівки та рекомендації.

Кафедра активно співпрацює та надає постійну навчально-методичну допомогу Чернівецькому, Новоселицькому та Вашківецькому медичним коледжам університету.

Регулярно співробітники кафедри разом зі студентами відвідують спеціалізований дошкільний навчальний закладі №31 міста Чернівці, де перебувають діти з вадами розвитку. Метою відвідування є спрямування уваги студентів-медиків до проблем інвалідів, захисту їх гідності, прав і добробуту. 

Ідучи назустріч 70-річчю Буковинського державного медичного університету, колектив кафедри повний творчого надхнення здійснює цілу низку нових кроків у підвищені якості навчального процесу, впровадженні у практику наукових здобутків.