Історія кафедри

       Кафедра загальної біології (тепер кафедра медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки) організована в листопаді 1944 року. Спочатку навчальний процес проводився на базі Чернівецького державного університету, оскільки кафедра не мала власного приміщення. Перші два роки очолював кафедру і читав лекційний курс доцент державного університету І.Ф. Андрєєв. Лабораторні заняття проводили асистенти Т.Г. Гуменюк, І.І. Кан, П.І. Літвінова. У 1945-46 pp. у складі кафедри відбулися кадрові зміни. На посаду завідувача Міністерство охорони здоров'я УРСР призначило кандидата біологічних наук М.М. Зотіна, який до цього працював у Харківському медичному інституті. У 1949 році на кафедру прийшла А.М. Яковлєва, яка раніше працювала асистентом кафедри гістології медичного інституту.

АНДРЄЄВ 
Іван Федорович,

кандидат біологічнихнаук, доцент, завідувач кафедри 1944 - 1945 рр.  
 ЗОТІН 
Михайло Михайлович,
  кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри
1945 - 1962 рр. 
  
 ЯКОВЛЕВА 
Анастасія Михайлівна,
кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри  
1962 - 1974 рр.
ПІШАК 
Василь Павлович,
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри 1974 - 2014 рр.

                                                                               БУЛИК                                                                                 Роман Євгенович

доктор медичних наук,
професор,
завідувач кафедри
з 2014 рокуЗа час роботи в інституті М.М. Зотін розробляв питання біології геогельмінтів та найпростіших. У 1965 році за його редакції виходить праця "Роль патогенной фауны при хронической дизентерии у детей". Наукова робота Т.Г. Гуменюк "Роль рынков г. Черновцы в эпидемиологии гельминтозов" мала не тільки епідеміологічний, а й екологічний напрямок. Екологія гельмінтозів знайшла своє віддзеркалення у вивченні ролі зовнішнього середовища в поширенні паразитичних червів у закритих дитячих колективах. Ці роботи мали велике практичне значення. Рекомендації, що випливали з наукових пошуків, були спрямовані на вдосконалення дегельмінтизації та девастації. У наступні роки колектив кафедри продовжував розробляти цей науковий напрямок.

М.М.Зотін, який очолював кафедру з 1946 до 1962 pp., приділяв значну увагу організації навчального процесу і наукової роботи. Одночасно він також виконував обов'язки заступника директора Чернівецького медичного інституту.

З 1945 по 1982 рік асистентом кафедри працювала досвідчений педагог і професійний паразитолог Т.Г. Гуменюк. Асистент Т.Г. Гуменюк 1961 року в Москві на кафедрі всесвітньо відомого академіка-паразитолога К.І. Скрябіна блискуче захистила кандидатську дисертацію на тему: "Роль води, ґрунту та овочів в епідеміології аскаридозу та трихофельозу в умовах м.Чернівці” та отримала схвальні відгуки широкого наукового загалу. До сьогоднішнього дня викладачі кафедри та студенти широко використовують у своїй практичній роботі методичні матеріали, розроблені і впроваджені у навчальний процес свого часу кандидатом біологічних наук Гуменюк Т.Г.

У червні 1957 p. полишила кафедру асистент О.О. Лобинцева, і на вакантну посаду обрали А.Ф. Ізмайлова, який закінчив Чернівецький держуніверситет і до цього працював на посаді старшого лаборанта.

У 1962 p. завідувачем кафедри обирають доцента А.М. Яковлєву. Вона домагалася активної участі студентів у поширенні наукових знань. Основним напрямком наукових робіт кафедри було вивчення гельмінтофауни людини, свійських і диких тварин та шляхів поширення гельмінтів у Чернівецькій області. Доцент А.М. Яковлєва не призупиняла роботи з вивчення панцирних молюсків і стала провідним фахівцем цієї галузі в колишньому СРСР. У 1951p. вона завершує кандидатську дисертацію "Панцирные моллюски морей СССР", а в 1952 p. виходить її монографія "Панцирные моллюски морей СССР".

У 1965-1968 pp. асистентами на кафедрі працювали В.О. Кривошеєв, П.А. Харченко, у 1966 p. асистентами обирають В.П.Пішака, в 1968 p. - С.О.Приймак (Котову), а в 1969 p. – М.Г. Поливоду. У 1975 p. на кафедру зараховують асистентами кандидата біологічних наук М.П. Горобець, у 1977 p. – кандидата біологічних наук Т.Є. Дьякову

У 1974-2014 рр. кафедру очолював Василь Павлович Пішак (доктор медичних наук (1985), професор (1987), ректор Буковинської державної медичної академії 1993-2010 рр., член-кореспондент НАПН України, Заслужений працівник народної освіти України. У 1971 році В.П. Пішак захистив кандидатську дисертацію на тему: “Вміст калію, натрію, кальцію, магнію, хлору та заліза в біологічних середовищах при хронічному гепатиті та цирозі печінки”, а 1985 року – докторську дисертацію на тему: “Функціональні зв’язки епіфіза та нирок у хребетних”. Під керівництвом та за безпосередньої участі професора В.П. Пішака, після переїзду кафедри в 1978 р. у приміщеннях на вулиці Ю. Федьковича, 15 проведена реконструкція та добудова навчального корпусу кафедри. У всіх аудиторіях та допоміжних приміщеннях проведений сучасний ремонт, змонтована система автономного опалення, виконана заміна всього меблевого фонду кафедри.

        З метою оптимізації навчального процесу університету кафедру медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки реорганізовано. З 1 вересня 2014 р. завідувачем кафедри медичної біології та генетики призначено доктора медичних наук, професора Булика Романа Євгеновича.

 

 Науковий експеримент проводить 
доцент Зотін М.М (
1947 р.)
 Виконання наукової роботи під керівництвом
доцента Пішака В.П. (1975 р.)

Гуртківці ведуть наукові дослідження по паразитології

(1966 р.)

  Фрагмент виконання наукової роботи під
   керівництвом ас. В.П. Пішака (1967 р.)
 Колектив кафедри біології (1982 р.)

 Науково-методична нарада співробітників         кафедри медичної біології та генетики БДМУ (2016 р.)

Кафедра розташована в одному з мальовничих місць міста Чернівців, поряд із ботанічним садом та центральним парком культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка. На даний час на кафедрі є всі умови для проведення повноцінної навчально-методичної та наукової роботи. Студенти користуються просторими і світлими навчальними аудиторіями та лекційною залою. Постійно поповнюється банк мікропрепаратів, гербаріїв, таблиць, динамічних навчальних посібників. Удосконалюються форми і методики викладання навчального матеріалу щодо вимог часу та згідно з директивами Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України. Повністю використовуються можливості комп’ютерного класу, сформований великий банк тестових завдань із медичної біології, генетики, паразитології, цитології та медичної ботаніки для студентів-першокурсників, які навчаються на різних факультетах. Кафедра має прямий вихід в Інтернет, що є вагомою підмогою для співробітників і студентів, які займаються науковими пошуками та співпрацюють із профільними медико-біологічними закладами як в Україні, так і поза її межами.

 
Колектив кафедри загальної біології, 1962 р.
Склад:
Ізмайлова А.Ф.-ст. лаборант
Іванькова М.Н. -ст. препаратор
Гуменюк Т.Г.   - асистент
Яковлева А.М.  - асистент
Зотін М.М.      - зав. кафедри
Лобинцева К.А. - асистент
 
Колектив кафедри медичної біології, генетики та паразитології
2002 р.
  

Колектив кафедри медичної біології, генетики та гістології
2004 р.
  
 
Колектив кафедри медичної біології, генетики та фармацевтичної 
ботаніки 
2009 р.
    

 Колектив кафедри медичної біології, генетики та фармацевтичної
ботаніки 
2012 р.
 Колектив кафедри медичної біології, генетики та фармацевтичної 
ботаніки 
2014 р.
Колектив кафедри медичної біології та генетики
2015 р.
 Колектив кафедри медичної біології та генетики
2017 р.
   

   Колектив кафедри медичної 
        біології та генетики
                        2018-19 р.
   

        У розпорядженні кафедри приміщення загальною площею 714,5м2, зокрема лекційна зала на 180 місць, кабінет завідувача кафедри, кабінети доцентів, асистентські, 5 навчальних кімнат, комп’ютерний клас, кімнати лаборантів, матеріальна, віварій. 

Навчальний процес на кафедрі забезпечували:

Приймак Світлана Олексіївна  асистент кафедри, кандидат медичних наук. Працювала на кафедрі з 1968 року. З 1990 по 1995 рік обіймала посаду старшого викладача кафедри. Захистила в 1971 році кандидатську дисертацію на тему: “Статевий хроматин у нейтрофілах крові хребетних та вплив гормонів на частоту його зустрічальності”. Є автором понад 50 наукових праць.

Горобець Марія Пилипівна – асистент кафедри, кандидат біологічних наук. Працювала на кафедрі з 1975 року. Кандидатська дисертація на тему: “Взаємозв’язок вітаміну А і кобальту в обміні речовин”, яку захистила в 1972 році . Є автором більше 35 наукових праць.

Дьякова Тетяна Євгенівна – доцент кафедри, кандидат біологічних наук. Працювала на кафедрі з 1977 року. У 1972 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Вітамін А і імунізація в обміні мукополісахаридів”. Автор понад 60 наукових праць.

Бойчук Тарас Миколайович – доктор медичних наук, професор. На кафедру прийшов у 1993 році. Захистив у 1995 році кандидатську дисертацію на тему: “Фізіологічні аспекти впливу йодиду цезію на організм залежно від функціонального стану шишкоподібного тіла.”, а 2000 року захистив докторську дисертацію на тему: “Хроноритмологічні аспекти патогенної дії на організм малих доз важких металів.” Працював професором кафедри до листопада 2003 року. З 2010 року – ректор Буковинського державного медичного університету.

З 1989 року по жовтень 2003 року старшим викладачем кафедри працювала кандидат біологічних наук Волошенович Марія Іванівна, учениця всесвітньо відомого академіка О.М. Уголєва, яку забрала підступна хвороба в розквіті творчих сил. Марія Іванівна Волошенович доклала багато зусиль для створення нових навчальних програм і посібників з медичної ботаніки, сформувала банк даних мікропрепаратів та гербаріїв. Завжди переймалася проблемами студентської молоді, була багаторічним керівником студентського наукового гуртка. Згідно з рішенням засідання кафедри навчальна аудиторія, в якій працювала М.І. Волошенович, носить її ім’я.

        Грицюк Мар`яна Іванівна – закінчила аспірантуру при кафедрі та успішно захистила 2007 року кандидатську дисертацію на тему: «Вплив мелатоніну на іонорегулювальну функцію нирок в умовах стресу та дії солей алюмінію і свинцю». Започаткувала викладання медичної біології іноземним студентам англійською мовою, є співавтором підручника “Medical biological”. На даний час працює проректором з міжнародних звязків БДМУ. У 2018 році успішно захистила докторську дисертацію на тему: «Патофізіологічні механізми порушень парціальних функцій нирок в динаміці експериментального цукрового діабету». З 2019 року – проректор з міжнародних зв’язків Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет».

Гуралюк Валентин Миколайовия – після закінчення аспірантури у 2008 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Стрес-індуковані морфо-функціональні зміни надниркових залоз за різної довжини фотоперіоду». У даний час працює лікарем Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру.

Захарчук Олександр Іванович  професор кафедри, доктор медичних наук. Працював на кафедрі з 1989 по 2014 рр. Захистив у 1993 році кандидатську дисертацію на тему: «Участь шишкоподібного тіла в сезонних змінах циркадіанних ритмів показників неспецифічної адаптації у старих щурів». Захистив докторську дисертацію на тему: «Клінічно-імунологічні та епідеміологічні аспекти токсокарозу на Буковині». Є автором понад 300 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі монографій та підручників. На даний час Олександр Іванович Захарчук очолює кафедру фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії БДМУ.

Степанчук Володимир Володимирович – доцент кафедри, кандидат медичних наук. Працював на кафедрі з 2000 по 2014 рр. Виконав кандидатську дисертацію на тему: “Роль шишкоподібного тіла в регуляції хроноритмів діяльності нирок при сулемовій інтоксикації організму”. Автор понад 135 наукових праць. На даний час Володимир Володимирович Степанчук є доцентом кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії БДМУ.

Сметанюк Оксана Іллівна – старший викладач кафедри. Працювала на кафедрі з 1987 по 2015 рр. Відповідала за навчальний процес та виробничу практику з медичної та фармацевтичної ботаніки. Видала монографію «Дикорослі лікарські рослини Буковини. Еколого-ресурсне та медичне значення». Є співавтором підручника «Медична паразитологія». З 2015 по 2019 рр. працювала старшим викладачем кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії БДМУ. На даний час працює викладачем у коледжі БДМУ.

Шумко Наталія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат медичних наук. Працювала на кафедрі з 2002-2015 рр. Виконала кандидатську дисертацію на тему: «Роль шишкоподібного тіла в регуляції хроноритмів функції нирок за умов іммобілізаційного стресу». Автор понад 80 наукових праць, 2 монографій.

Громик Ольга Олександрівна – асистент кафедри. Працювала на кафедрі з 2009 по 2015 рр. Автор понад 30 наукових праць.

Хоменко (Висоцька) Віолета Георгіївна – доцент кафедри, кандидат медичних наук. Працювала на кафедрі з 2004-2019 рр. Виконала кандидатську дисертацію на тему: «Вплив комбінованої дії солей важких металів і стресу на хроноритми функціональної, фібринолітичної та протеолітичної активності нирок»Автор більше 300 наукових праць, з яких 1 монографія, 1 навчальний посібник рекомендований МОН України, 7 навчальних посібників, більше 20 деклараційних патентів України, понад 10 нововведень та 30 посвідчень на раціоналізаторські пропозиції.

На даний час на кафедрі працюють:

Булик Роман Євгенович – завiдувач кафедри, доктор медичних наук, професор. На кафедрі працює з 2000 року. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Роль простагландинів у регуляції хроноритмів функцій нирок”. У 2009 році захистив докторську дисертацію на тему: «Морфофункціональне обґрунтування механізмів циркадіанних ритмів у щурів». Основні напрямки наукових досліджень пов’язані із участю структур головного мозку та ендокрин­них залоз у формуванні циркадіанних ритмів фізіологічних функцій ссавців. За цією тематикою підготував трьох кандидатів наук, виконуються ще одна докторська та дві кандидатські дисертації.

Є членом спеціалізованих вчених рад Д 05.600.02 при Вінницькому національному медично­му універси­теті імені М. І. Пирогова та К 76.600.01 при Буковинському державному медичному університеті. Автор понад 400 навчально-методич­них та наукових праць, серед яких монографії, підручники, нав­чальні посібники, наукові пуб­лікації у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science. Є співатором підручника англійською мовою «Medical Biology» для іноземних студентів закладів вищої медичної освіти України (Вінниця, Нова Книга, 2018). Член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади серед студентів вищих медичних і класичних університетів України із навчальної дисцип­ліни «Медична біологія» (2014-2019 рр.), неодно­разово готував переможців ІІ етапу олімпіади. Є членом редколегій журналів «Клінічна та експе­риментальна патологія», «Клінічна анатомія та оператив­на хірургія», «Здобутки клінічної і експериментальної медицини».

Нагороджений почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм; Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації. Лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення у розбудові України у номінації за наукові досягнення. Багаторазово відзначений грамотами Буковинського державного медичного університету.

 

Черновська Надія Василівна доцент кафедри, кандидат біологічних наук. З серпня 1978 року і до цього часу працює на кафедрі. Спочатку працювала старшим лаборантом, а в 1981 році вступила до аспірантури, яку успішно закінчила і в 1986р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Функціональний стан нирок епіфізектомованих щурів в постнатальному періоді».

З 1984 року працювала на посаді асистента, а в 1994 році була обрана на посаду доцента кафедри медичної біології, генетики та паразитології. Впродовж багатьох років Надія Василівна є відповідальною за навчальний процес на кафедрі. Автор понад 200 наукових праць, багатьох навчально-методичних посібників, розробник типових і робочих навчальних програм з дисциплін, які викладаються на кафедрі.

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (1996 р.), почесною грамотою Президента України (2004 р.) та неодноразово була відзначена грамотами університету.

 

Кривчанська Мар`яна Іванівна – у 2005 році закінчила Буковинсь­кий державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікар. У Буковинському державному медичному університеті працює з 2008 року асистентом кафедри медичної біології та генетики. У 2012 році захищена і затверджена кандидатська дисертація на тему: «Хроноритми функції нирок за умов блокади β-адренорецепторів». У 2017 році переведена на посаду доцента кафедри медичної біології та генетики. Автор понад 250 публікацій, з них 175 наукового та 75 навчально-методичного характеру, у тому числі 3 монографії, 76 наукових статей (з них 44 у фахових виданнях України, 11 робіт опубліковано у фахових виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus та Web of Science), 89 тез (12 з яких надруковані закордоном), 13 навчально-методичних статей (з них 4 статті у фахових виданнях), 21 методичні тези, 7 методичних рекомендацій, отримано 4 деклараційні патенти України на корисну модель, 2 ново­введення, 1  раціоналізаторська пропозиція, співавтор понад 30 навчальних та навчально-методичних посібників,  тощо.

Проходила закордонні стажування у освітніх установах Республіки Польща: м. Варшава, 01.06-30.11.2016 р., практичний курс «Sociology and Pedagogy» в Міжнародному інституті інновацій «Наука - Освіта - Розвиток» (International Institute of InnovationsScienceEducationDevelopment”, 150 год., серитифікат №12); м. Краків,  08-26.01.2018 р., «New and innovative teaching methods” (Нові та інноваційні методи навчання)/ Економічний університет у Кракові (110 год., сертифікат  NR 1630/MSAP/2018).

Мар`яна Іванівна взяла активну участь у міжнародних наукових конференціях у Республіці Польща: м. Варшава, 12 листопада 2016 р. – II konferencja diabetologia interdyscyplinarnie (ІІ міждисциплінарна конференція діабето­логів); м. Сероцьк, 27-30 червня 2019 р. – XVII International Rare Diseases Conference “Don’t miss a rare disease» (XVII Міжнародна конференція з рідкісних захворювань «Не пропустіть рідкісну хворобу»).

Кривчанська М.І. є секретарем ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з медичної біології. Відповідальна за дисципліни, які викладаються на фармацевтичному факультеті та коледжі БДМУ. Матеріально відпові­дальна особа кафедри. Організатор щорічних благодійних акцій. Відзначена грамотами Буковинського державного медичного університету.

 

Вепрюк Юрій Михайлович у 2003 році закінчив Буковинську державну медичну академію з відзнакою. У Буковинському державному медичному університеті працює з 2003 року – на посаді викладача-стажиста, а з 2004 року – на посаді асистента кафедри медичної біології, генетики та паразитології. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вікові особливості функцій нирок при комбінованій дії солей алюмінію і свинцю» – 14.03.04 – патологічна фізіологія. У 2017 році переведений на посаду доцента кафедри медичної біології та генетики.

Юрій Михайлович є співавтором монографії «Патофізіологія вікових змін функцій нирок за комбінованої дії солей алюмінію та свинцю»; навчального посібника «Pathophysiology for medical students» рекомендо­ваним ЦМК МОЗ України, 4 навчальних посібників та понад 200 наукових і навчально-методичних праць, 3 патента на корисну модель.

Відповідальний на кафедрі за підготовку студентів з медичної біології "Крок-1" спеціальність «Стоматологія», модератор електронного журналу, керiвник групи цивiльного захисту. На даний час основним науковим спрямуванням є вивчення впливу ксенобіотиків на функціональний стан нирок.

 

Ломакіна Юлія В`ячеславівна доцент кафедри, кандидат медичних наук. Працює на кафедрі з 2005 року. Під час проходження аспірантури (2005-2008 рр.) на кафедрі виконала і в 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вікові особливості функції нирок у щурів, що зазнали стресу за зміненого фотоперіоду». Відповідальна за проведення практичних та лекційних занять з медичної біології іноземним студентам англійською мовою. Автор понад 80 наукових праць, 2 навчальних посібників.

 

Власова Катерина Василівна – у 2011 році закінчила Буковинський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа», навчалася в інтернатурі за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина». З грудня 2012 року вступила в очну аспірантуру при кафедрі медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки, а також працює за сумісництвом асистентом кафедри. У 2016 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості морфофункціонального стану супраоптичних ядер гіпоталамуса за зміненого фотоперіоду» 14.03.01. - нормальна анатомія. У 2017 році переведена на посаду доцента кафедри медичної біології та генетики.

На даний момент є відповідальною за міжнародну роботу кафедри, підготовку студентів з медичної біології до "Крок-1" спеціальність – «Медицина» медичного факультету №3, за проведення практичних занять та лекцій з медичної біології студентам медичного факультету №3, є членом комісії з прийому вступних іспитів з біології в іноземних абітурієнтів та куратором академічної групи.

Катерина Василівна є співавтором понад 50 навчально-методичних та наукових праць, з яких 1 монографія, 2 навчальних посібника, 1 патент на корисну модель, 1 нововведення.

  На даний час основним науковим спрямуванням є вивчення вливу зміненого фотоперіоду на гіпоталамічні структури мозку щурів.

 

Волошин Володимир Леонідович – у 2009 році закінчив Чернівецький Національний університет імені Юрія Федьковича. В Буковинському державному медичному університеті працює з 2009 року – на посаді викладача-стажиста, а з 2010 року – на посаді асистента кафедри медичної біології, генетики та паразитології. У 2018 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Визначальні чинники структури синантропних аранеокомплексів урбоекосистем Карпатського регіону». Є співавтором понад 40 праць. Відповідальний на кафедрі за підготовку студентів з медичної біології "Крок-1" спеціальність – «Медицина».

На даний час основним науковим спрямуванням є вивчення температурних преферендумів членистоногих.

 

Кушнірик Ольга Василівна – у 2011 р. закінчила з відзнакою біологічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, де продовжила навчатися в аспірантурі з 2013 по 2016 рр. З 2016 р. асистент кафедри медичної біології та генетики. У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Біотехнологія живих кормів для молоді осетрових риб». Автор понад 50 наукових праць. Відповідальна за проведення практичних занять з медичної біології англійською мовою для іноземних студентів.

 

Тимчук Катерина Юріївна у 2008 році закінчила навчання в Ченівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на біологічному факультеті за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію спеціаліста.

У період 2015-2017 рр. навчалася в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, інститут біології, хімії та біоресурсів за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» де здобула кваліфікацію магістра – другий рівень вищої освіти «Еколог, викладач вищого навчального закладу».

З 2017 р. навчається в аспірантурі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, в інституті біології, хімії та біоресурсів за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» виконує дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Автор понад 20 наукових праць. На даний час є діловодом кафедри, відповідальною за оформлення посадових інструкцій.

 

Караван Юлія Вікторівна – з 1999 по 2004 рр. навчалась у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалізація – біоекологія. У 2004 р. здобула кваліфікацію «Магістр екології». З 2003 до 2012 року працювала у ДП «Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем» на посаді інженера лабораторії хімічної та фізичної аналітики.

З 2012 року і до тепер працює у ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України». Захистила кандидатську роботу за спеціальністю 11.00.07 – «Гідрологія суші, гідрохімія, водні ресурси» на тему «Гідрохімічний режим та екологічний стан Верхнього Сірету». З 2017 р. – асистент кафедри медичної біології та генетики Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет».

 

З 2018 року аспірантурі при кафедрі медичної біології та генетики навчаються випускники університету Йосипенко Владислав Романович та Сметанюк Олексій Васильович, які виконують експериментальні дослідження під керівництвом проф. Булика Р.Є. на здобуття наукового ступеня доктор філософії.

Старший лаборант кафедри Візниця Наталія Михайлівна відповідальна за готовність навчальних аудиторій до практичних занять, табличний фонд, поповнення, збереження та реставрацію мікро-, макропрепаратів музею кафедри.

Лаборант Кормуш Олексій Веніамінович забезпечує функціонування комп’ютерного класу під час проведення модульних контролів, I-II-го етапів Всеукраїнської олімпіади з медичної біології та міжнародного іспиту з основ медицини IFOM.

Колектив кафедри був організатором низки наукових конференцій, зокрема: "Хронобіологія та хрономедицина: теоретичні та клінічні перспективи" (2006); "Прискорене старіння: механізми діагностики, профілактика" (2008).

Учасники науково-практичної конференції з міжнародною участю 
"Прискорене старіння: механізми діагностики, профілактика"
(м. Чернівці, БДМУ, 2009)
        На базі Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» 4-5 жовтня 2018 року відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю “Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації”.

Учасники науково-практичної конференції з міжнародною участю

“Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації”
(м. Чернівці, БДМУ, 2018)

Тривалий час на кафедрі проводяться наукові дослідження з визначення ролі шишкоподібної залози в регуляції хроноритмів функції нирок у філогенезі хребетних та в різні вікові періоди, з’ясовуються хронобіологічні аспекти адаптації організму до дії несприятливих екологічних чинників низької інтенсивності. На даний час кафедра медичної біології та генетики спільно з кафедрою біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії працюють над виконанням науково-дослідної роботи, присвяченої морфофункціональному і біохімічному обґрунтуванню дисфункцій нейросекреторних структур головного мозку й ендокринних залоз та гепаторенальної системи щурів при експериментальній патології, у віковому аспекті та шляхам її корекції»

Розробляються та впроваджуються в практику методи клінічної хронодіагностики та хронотерапії захворювань внутрішніх органів. Досліджуються центральні механізми циркадіанних ритмів головного мозку у ссавців, з’ясовуються онтогенетичні особливості структур переднього гіпоталамуса щурів за модифікації фотоперіоду.

 


        Аспірант кафедри Йосипенко В.Р. працює у науковій лабораторії БДМУ
над виконанням дисертаційного дослідження (2019)

        Продовжуються досліди стосовно впливу шишкоподібної залози на формування загальної резистентності організмів до токсичних речовин. Проводяться епідеміологічні та клінічно-імунологічні дослідження поширення гельмінтозів у різних клімато-географічних зонах Буковини. У зв’язку з ліквідацією кафедри гістології у 2003 році відбулася реорганізація. Кафедра гістології була об’єднана з кафедрою медичної біології, генетики та гістології, яку очолював член-кореспондент АПН України, професор В.П.Пішак. 

        
Колектив кафедри медичної біології, генетики та гістології (2009)

        Особливо активна робота на кафедрі проводиться останніми роками, що пов’язано з відкриттям цілої низки нових факультетів та появою нових спеціальностей і предметів, які викладаються на кафедрі. Великий обсяг методичної роботи проведений колективом кафедри для студентів медичних факультетів (спеціальності «Медицина», «Медична психологія», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація»).

        Кафедра в повному обсязі забезпечена мультимедійними засобами, методичними матеріалами та мікропрепаратами для проведення теоретичних і практичних занять за спеціальностями «Медсестринство», «Технологія медичної діагностики та лікування», «Медична психологія», «Фармація, промислова фармація», «Стоматологія», «Медицина».

К.біол.н, асистент Кушнірик О.В. проводить практичне заняття з іноземними студентами


Розширення мережі спеціальностей, за якими навчаються студенти на кафедрі, вимагає постійної праці та пошуку нових форм і методів викладання навчального матеріалу. Спостерігається інтенсифікація видавничої діяльності співробітників кафедри. Виходять друком підручники, навчальні посібники, методичні вказівки та рекомендації.


      

         


        З 2014 року вже вшосте постіль на базі кафедри медичної біології та генетики БДМУ відбувається ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з медичної біології, де змагаються знаннями та набувають досвіду кращі з кращих представники студентства, які представляють медичні (фармацевтич­ний) і класичні університети України.


Учасники II-го етап Всеукраїнської студентської олімпіади

з медичної біології (м. Чернівці, 2019)


Кафедра активно співпрацює та надає постійну навчально-методичну допомогу коледжу ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» та Чернівецькому, Новоселицькому і Вашківецькому медичним коледжам.

 

Співробітники щорічно є кураторами академічних груп. Виховна робота проводитться у напрямку формування у студентів високих моральних якостей, любові до Батьківщини, цінностей історичного та духовного надбання нації, санітарної культури, навчально-трудової дисципліни, медичної деоннтології. Куратори приділяють велику увагу формуванні у студентів розуміння значущості вибраної майбутньої професії. Постійно контролюють навчальний процес, організовують вільний час та відпочинок студентів: екскурсії по місту Чернівці, до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, до Чернівецького краєзнавчого музею, до музею М.І. Пирогова (м. Вінниця), Національного дендропарку «Софіївка» (м. Умань), м. Хотин, м. Кам’янець-Подільський, м. Львів.

К.мед.н., доцент Власова К.В. з кураторською групою

Викладачі кафедри та студенти-першокурсники фармацевтичного

 і медичних факультетів відвідали місто Львів (2018)


Студенти 3 групи під час екскурсії до музею М.І. Пирогова 
(м. Вінниця, 2019 р.)

Вже стало доброю традицією регулярно відвідувати спеціалізований дошкільний навчальний закладі №31 м Чернівці, де перебувають діти з вадами розвитку. Метою відвідування є спрямування уваги студентів-медиків до проблем інвалідів, захисту їх гідності, прав і добробуту. Щорічно співробітниками кафедри організовуються благодійні та тематичні акції, за останні роки ними було проведено більше 50 благодійних акцій, а саме: «Зроби аналіз на виявлення цукрового діабету», «Зупинимо туберкульоз разом», «Серце до серця», «Діти сонця – сонячні діти», «Подаруй дитині життя» тощо.


Викладачі та студенти організували благодійну акцію до Дня Дауна для діток 
спеціальної загальноосвітньої школи № 3 м. Чернівці (2019)


Викладачі кафедри разом із кураторськими групами відвідали спеціалізовану 
загальноосвітню школу № 3 м. Чернівці у день Святого Миколая

Одним з основних напрямів діяльності кафедри є розвиток міжнародного співробітництва, що спрямована на забезпечення інтеграції з міжнародною університетською спільнотою. Працівники кафедри постійно беруть участь у міжнародних стажуваннях, що дає змогу опанувати нові теоретичнні та практичні знання, набувати досвіду викладацької діяльності, обмінюватися корисною інформацією із зарубіжними колегами та отримувати нові наукові зв’язки.


К.біол.н., асистент Кушнірик О.В. на коференції у м. Відні 

(Австрія, 2013 р.)


К.мед.н., доцент Власова К.В. на конференції у м. Іспра 

(Італія, 2018 р.)


К.мед.н., доцент Вепрюк Ю.М. на конференції у м. Сосновець 

(Польша, 2018 р.)


К.мед.н., доцент Кривчанська М.І. та асистент Тимчук К.Ю. 

взяли участь у роботі XVІІ Міжнародної конференції рідкісних захворювань 

«Не пропустіть рідкісне захворювання»

(м. Сероцьк, Польша, 2019 р.)


На кафедрі діє студентський науковий гурток, основними завданнями якого є виявлення найбільш обдарованих студентів, підвищення рівня їх наукової діяльності, формування в студентів інтересу й потреби до наукової творчості. Учасники гуртка відточують свої знання, вміння організувати та проводити презентацію своїх робіт із використанням найсучаснішої техніки. Хочеться вірити, що саме перші кроки на першому курсі сприятимуть формуванню у студентів любові до науки, працьовитості та наполегливості.

Під час засідання студентського наукового гуртка, 
приуроченому до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (2018 р.)

На запрошення працівників кафедри з лекціями приїжджають провідні фахівці світу. Так, вже вдруге прочитав свою лекцію в БДМУ професор-генетик із Канади Метью Коші. Цього разу продемонстрована лекція відомого науковця на тему: «Філософія в генетиці». Присутні зацікавлено слухали доповідь професора про генетичні дослідження в Канаді та Сполучених Штатах Америки. 

Лекція професора-геннетика із Канади Метью Коші (2017 р.)


Вінцем щоденної напруженої роботи студентів-гуртківців є їх участь у Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі студентів та молодих учених – BIMCO, де вони мають змогу продемонструвати результати своїх досліджень та обговорити перспективи подальших наукових робіт. 

Учасники Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу
студентів та молодих учених -
BIMCO (2018 р.)

Сучасний світ вимагає від освіти не тільки знання, а й створення необхідних умов для творчого, інтелектуального розвитку студента-медика, тому йдучи назустріч 75-річчю БДМУ колектив кафедри медичної біології та генетики здійснює цілу низку нових кроків у підвищенні якості навчально-виховного процесу, впровадження у практику наукових здобутків.