Logo

Медицина

Навчальні або вибіркові дисципліни

Медична біологія та молекулярна біологія (I курс) Силабус / Syllabus

Medical biology and molecular biology (I course) Силабус / Syllabus

Медична біологія (ІІ курс) Силабус / Syllabus

Сучасні проблеми молекулярної біології (курс за вибором) (І курс) Силабус / Syllabus

Розклад занять

Календарний план лекцій

Графік проведення консультацій та відробіток пропущених і незарахованих практичних занять