Logo

Коледж, медсестринство

Навчальні або вибіркові дисципліни

Біологія та екологія (9 кл., І курс) Силабус / Syllabus

Біологія та екологія (9 кл., ІІ курс) Силабус / Syllabus

Медична біологія (9 кл., ІІ курс) Силабус / Syllabus

Медична біологія (11 кл., І курс) Силабус / Syllabus