Logo

Науковий гурток

Студентський науковий гурток (СНГ) – організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів університету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри, відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри. СНГ у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством і Положенням СНТ БДМУ.

Студентські наукові гуртки кафедри медичної біології та генетики БДМУ (для україномовних та англомовних студентів) створені з метою залучення обдарованої студентської молоді до винахідницької роботи у галузі медицини та розширення наукового потенціалу й формування навичок науково-дослідної роботи студентів у вільний від навчання час.

Науково-дослідна робота студентів є продовженням і поглибленням навчального процесу та проводиться безпосередньо на кафедрі, у науково-дослідних та інших організаціях, з якими укладено кафедрою договори про співпрацю. Студенти, які досягли вагомих результатів у науковій роботі можуть бути рекомендовані кафедрою до вступу до магістратури та аспірантури.

Робота студентського наукового гуртка проводиться згідно із затвердженим планом. У ній беруть участь студенти-гуртківці спеціальностей «Медицина», «Медсестринство», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» (1-5 курсів), професорсько-викладацький склад кафедри, а також усі бажаючі. Крім цього, до більшості засідань гуртка запрошуються відомі науковці БДМУ та студенти старших курсів, які мають досвід у науковій роботі, а також студенти інших спеціальностей, що навчались на кафедрі. Під час навчального року планується 8 засідань студентського наукового гуртка на кафедрі (очно чи дистанційно).

Недарма кажуть: «Хто володіє інформацією, той володіє світом» (Б. Гейтс), саме тому на нашому студентському науковому гуртку кафедри студенти складають анотації та презентації за матеріалами вітчизняної та іноземної фахової літератури, виступають з цими реферативними повідомленнями та сучасними науковим відеофільмами. Плануються та представляються увазі слухачів реферативні доповіді про життєвий та науковий шлях відомих науковців. Особливої цінності дискусійних гуртків, що проводяться на кафедрі, набуває участь у них відомих науковців, визнаних професорів Буковинського краю, викладачів кафедри, що дає змогу студентам отримати максимум корисної інформації, почути думки фахівців в тій чи іншій галузі (в залежності від теми), отримати відповіді на виниклі питання. Студенти завжди мають змогу висловити свою точку зору з приводу теми обговорення, подискутувати. Результатом проведення кожного такого заходу є завжди цікаві пропозиції та думки з приводу вдосконалення генної терапії, профілактичної медицини, вирішення проблемних питань у лабораторній діагностиці.

Атмосфера гуртка дозволяє студентам відчути себе справжніми ораторами, науковцями та фахівцями-медиками та надає студентам можливість зрозуміти тонкощі лікарської справи.

Результатом наукової роботи студентів у гуртку є розширення кола їх наукових інтересів, вироблення у них навичок до самостійних експериментальних досліджень, наукового мислення, розвитку умінь системно аналізувати медичні проблеми, публічно відстоювати та аргументувати власну позицію, участь у науково-практичних конференціях, публікації власних спостережень та літературних оглядів.

НАШ ДЕВІЗ: «HINC LUCEM ET POCULA SACRA»,
а це означає, що ми запрошуємо тебе – талановитого, розумного, активного, креативного студента до співпраці з нами!!!