Logo

Наукові форуми та конгреси

5 лютого 2024 року відбулося засідання секції: “Актуальні питання хронобіології та хрономедицини” 105-ї підсумкової науково-практичної конференції з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу  Буковинського державного медичного університету.

Виступили:

1. Bulyk R.Ye. Influence of light stress on the amount of tigroid substance in neurons of the lateral preoptic nucleus of the hypothalamus from the age perspective.

2. Smetaniuk O.V. Morphometric characteristics of the state of neurons of the medial small-cell subnuclei of the hypothalamic paraventricular nuclei of old rats at different photoperiod duration.

3. Vlasova K.V. The role of leptin and ghrelin in the regulation of food intake and body weight.

4. Yosypenko V.R. Characterisation of protein accumulation processes in neurons of the lateral preoptic nucleus of the rat hypothalamus at different photoperiod durations.

5. Волошин В.Л. Рослини-індикатори стану навколишнього середовища.

6. Кривчанська М.І. Корегуючий вплив екзогенного мелатоніну на функціональну активність шишкоподібної залози за умов блокади бета- адренорецепторів.

7. Пішак В.П. Аналіз роботи нирок епіфізектомованих щурів при сольовому навантаженні.

8. Стиранка М.С. Морфофункціональна характеристика нейронів латерального великоклітинного суб’ядра пришлуночкового ядра гіпоталамуса щурів.

 

+ матеріали конференції

+ програма конференції

6 лютого 2023 року відбулося засідання секції: “Актуальні питання хронобіології та хрономедицини” 104-ї підсумкової науково-практичної конференції з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу  Буковинського державного медичного університету.

Виступили:

1. Bulyk R.Ye. Indicators of oxidative modification of proteins in neurons of the lateral preoptic nucleus of the hypothalamus of rats under light stimulation and the injection of melatonin. 

2. Smetaniuk O.V. Influence of melatonin on the immunohistochemical status of melatonin type 1a receptors in the neurons of the supraoptic nucleus of the hypothalamus under light stress. 

3. Vlasova K.V. Effects of light and stress on brain. 

4. Yosypenko V.R. The influence of melatonin on the ultramicroscopic state of neurons of the lateral preoptic nucleus of the hypothalamus during light stimulation. 

5. Волошин В.Л. Наслідки бойових дій для екосистем та біоценозів України. 

6. Кривчанська М.І. Вплив пропранололу на ультраструктуру епіфіза заумов тривалого освітлення. 

7. Тимчук К.Ю. Вароозу на колоніях Apis Mellifera L. в деяких районах Чернівецької області.

 

+ матеріали конференції

+ програма конференції

7 лютого 2022 року відбулося засідання секції: “Актуальні питання хронобіології та хрономедицини” 103-ї підсумкової науково-практичної конференції з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу  Буковинського державного медичного університету.

Виступили:

1. Bulyk R.Ye. Сhanges of morphofunctional state of medial small-cell subnucleus of paraventricular hypothalamic nucleus on the background of different illumination periods.

2. Kushniryk O.V. Сurrent issues in the study of prion infections.

3. Lomakina Yu.V. New approaches in diagnosis of cystic fibrosis.

4. Obradovych A.S. Using of melatonin as a potential covid-19 prophylaxis method. 

5. Vlasova K.V. Supraoptic nuclei receptors denseness at night period under light exposure. 

6. Yosypenko V.R. Submicroscopic changes of the lateral preoptic nucleus of thе hypothalamus under light stimulation. 

7. Волошин В.Л. Харчові добавки – користь чи загроза для здоров’я людини.

8. Кривчанська М.І. Генетичні маркери ренін-ангіотензин-альдостеронової системи. 

9. Сметанюк О.В. Вплив експериментальної терапії на стрес-індуковані ультраструктурні перебудови нейронів надзорового ядра гіпоталамуса щурів.

 

+ матеріали конференції

+ програма конференції

8 лютого 2021 року відбулося онлайн засідання секції: “Актуальні питання хронобіології та хрономедицини” 102-ї підсумкової науково-практичної конференції з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу  Буковинського державного медичного університету.

Виступили:

 1. Bulyk R.Ye. Effect of photoperiod modifications on the state of the paraventricular nucleus of the rat hypothalamus.
 2. Kushniryk O.V. Features of the spread and infection of Plasmodium knowlesi.
 3. Lomakina Y.V. Аvailability of melatonin and phytomelatonin supplements.
 4. Vlasova K.V. Regularities of changes of neuron morphofunctional condition of the hypothalamic supraoptic nuclei in case of various duration of photoperiod.
 5. Yosypenko V.R. Correction of immunohistochemical disorders of the lateral preoptic nucleus of the hypothalamus of mature rates caused by constant lighting.
 6. Волошин В.Л. Забруднення земель сільськогосподарського призначення в Україні.
 7. Кривчанська М.І. Вплив мелатоніну на сон.
 8. Сметанюк О.В. Добові варіації морфофункціональної активності надзорових ядер гіпоталамуса щурів.
 9. Черновська Н.В. Особливості хроноритмів екскреторної функції нирок старих щурів при зміненому фотоперіоді.

+ матеріали конференції

+ програма конференції

4-5 жовтня 2018 року на базі Вищого державного навчального закладу «Буковинський державний медичний університет» відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації». Конференція проводилася кафедрою медичної біології та генетики і кафедрою фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії спільно з Державною установою «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України» згідно затвердженого Міністерством охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України додатку до “Реєстру конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій і пленумів, які проводитимуться в 2018 році” (лист МОЗ України №699/41 від 23.06.2017 р.)

Приємно, що цей захід зібрав фахівців різних галузей медицини й фармації, відданих шляхетній справі охорони здоров’я та розвитку вітчизняної науки.

На урочистому відкритті конференції, яке відбулося 4 жовтня 2018 р., з вітальним словом виступили ректор Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», Заслужений діяч науки і техніки України, академік АН ВШ України, доктор медичних наук, професор Бойчук Тарас Миколайович; директор Департаменту охорони здоров`я Чернівецької обласної державної адміністрації, доктор медичних наук, професор Андрієць Оксана Анатоліївна; член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Коркушко Олег Васильович; заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України», доктор медичних наук, професор Шатило Валерій Броніславович; член-кореспондент НАПН України, академік АН ВШ України, доктор медичних наук, професор Пішак Василь Павлович; завідувач кафедри медичної біології та генетики Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», доктор медичних наук, професор Булик Роман Євгенович.

З вітальним словом до учасників конференції від Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Богомолець Ольги Вадимівни звернулася помічник-консультант Євстігнеєва Олена Валентинівна.

У роботі конференції взяли участь понад 170 науковців, серед яких – 24 учасники з активною доповіддю, це представники науково-дослідних установ України: Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України, м. Київ; Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, м. Київ ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», м. Київ; ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», м. Київ; Інститут високих технологій Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ; Міжнародний центр астрономічних та медико-екологічних досліджень НАН України, м. Київ; Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, відділ молекулярної онкогенетики, м. Київ; ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України», м. Київ; ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України», м. Харків; ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМНУ», м. Харків; ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України», м. Ужгород; ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової медицини», м. Кривий Ріг; ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України», м. Одеса; та вищих медичних та класичних закладів освіти: Запорізький державний медичний університет, кафедра патофізіології, м. Запоріжжя; Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв; Харківський інститут медицини та біомедичних наук ПВНЗ “Київський медичний університет”, м. Харків; Харківський національний медичний університет, м. Харків; Національний фармацевтичний університет, м. Харків; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків; Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро; Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Національна академія педагогічних наук України, м. Київ.

На конференції були представлені цікаві доповіді з хрономедицини і геронтології, хронобіології й хронофармакології, що сприятиме подальшому розвитку вітчизняної хронотерапії на підставі вивчення циклічних ритмів. Це була чудова нагода для спеціалістів і науковців ознайомитися з новими напрацюваннями, досягненнями, відкриттями та обмінятися досвідом у проведенні наукових досліджень. Учасники конференції мали можливість підвищити свій професійний рівень для самореалізації у науковій та практичній площинах, і започаткувати нові знайомства у наукових колах.

Конференція включала 2 пленарних дні і 3 секційні засідання: хронобіологія, хрономедицина і геронтологія, хронофармакологія. Учасники конференції за власними результатами досліджень підготували 31 статтю, які були опубліковані у фаховому виданні «Клінічна та експериментальна патологія», Т.XVII, №3(65), Ч.2, 2018, а також виданий збірник матеріалів конференції, де надруковані понад 70 тез.
Учасники конференції мали змогу відвідати резиденцію митрополитів Буковини і Далмації (нині Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), який належить до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також ознайомитися з пам’ятками архітектури та визначними місцями м. Чернівці. Приємним для учасників була подорож до Державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця», м. Хотин.

Маємо надію, що конференція стане вагомим внеском у розвиток пріоритетної для України галузі охорони здоров’я і підвищить якість надання медичних послуг населенню.

Бажаємо учасникам науково-практичної конференції подальшої плідної роботи та нових творчих здобутків в ім’я збереження здоров’я громадян України!

+ матеріали конференції

+ Ж-л «Клінічна та експериментальна патологія)

Упродовж 8-9 жовтня 2020 р. на базі Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» відбулася науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Актуальні питання теоретичної та практичної паразитології у медицині та фармації».

Конференція проводилася кафедрою фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії, кафедрою медичної біології та генетики і кафедрою фармації спільно з Харківською медичною академією післядипломної освіти згідно затвердженого Міністерством охорони здоров’я України та Національною академією медичних наук України додатку до «Реєстру конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій і пленумів, які проводитимуться в 2020 році».

Цей науковий форум, що пройшов у дистанційній формі, зібрав фахівців різних галузей медицини, біології й фармації, наукова та педагогічна діяльність яких тим чи іншим чином пов’язана із проблемами сучасної паразитології.

На урочистому відкритті конференції, яке відбулося 8 жовтня 2020 р., з вітальним словом виступили:

 • проректор з науково-педагогічної роботи Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» кандидат медичних наук, доцент Геруш Ігор Васильович;
 • завідувач кафедри медичної біології та загальної генетики Вітебського державного медичного університету (Республіка Білорусь), доктор медичних наук, професор Бекиш Владислав Янович;
 • завідувач кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», доктор медичних наук, професор Захарчук Олександр Іванович;
 • завідувач кафедри медичної біології та генетики Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», доктор медичних наук, професор Булик Роман Євгенович;
 • завідувач кафедри фармації Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», кандидат фармацевтичних наук, доцент Геруш Олег Васильович.

 

У роботі конференції взяли участь понад 100 науковців, представників вищих медичних та фармацевтичного закладів освіти:

 • Вітебський державний медичний університет, Республіка Білорусь;
 • Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці;
 • Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України;
 • Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України;
 • Запорізький державний медичний університет,
 • Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв;
 • Національний фармацевтичний університет, м. Харків;
 • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
 • Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова;
 • Івано-Франківський національний медичний університет;
 • Національна академія педагогічних наук України, м. Київ;
 • Чернівецький медичний фаховий коледж;
 • Чернівецька філія Львівського медичного фахового коледжу «Монада»;

лікувальних установ:

 • ДУ «Черні­ве­цький обласний лабораторний центр МОЗ України»;
 • КНП «Хмельницька обласна лікарня»
 • ХОР; Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Чернівці та інші.

Конференція включала два пленарні і три секційні засідання такої тематики:

1) медичні та фармацевтичні аспекти паразитології;

2) теоретичні аспекти викладання медичної та клінічної паразитології у закладах освіти;

3) доказова медицина та нові підходи щодо лікування паразитозів людини та тварин.

Учасники конференції за результатами власних досліджень підготували статті, які будуть опубліковані у черговому номері фахового журналу «Клінічна та експериментальна патологія», а також виданий збірник матеріалів конференції, де надруковано понад 50 тез.

На конференції були представлені цікаві та змістовні доповіді з різних напрямків теоретичної та практичної паразитології, а також з методики викладання навчальних дисциплін або окремих їх розділів, де розглядаються питання, пов’язані з різними галузями паразитології.

Зокрема, в перший день роботи конференції з великою увагою та зацікавленістю її учасники заслухали доповіді досвідчених науковців та педагогів проф. О.І. Захарчука, проф. В.В. Сокольник, проф. Н.Д. Філіпець, доц. О.І. Горошко, доц. В.В. Степанчука, доц. А.С. Сидорчук, доц. Ю.В. Ломакіної, доц. М.О. Ризничук та доц. Л.М. Юр’євої; к.біол.н. О.В. Кушнірик; молодих викладачів – Я.І. Гончарук та А.Ю. Пазинюк, а також студентів – А.В. Євчука та В.І. Чокан.

На наступний день, 9 жовтня, учасники конференції, а також всі ті, хто цікавиться питаннями теоретичної та практичної паразитології, могли ознайомитися із представленими на науковому форумі стендовими доповідями. У цьому напрямку свої наукові доробки представили: проф. О.І. Захарчук, проф. Р.Є. Булик, проф. О.І. Денисенко, доц. Н.М. Паліброда, доц. М.І. Кривчанська, доц. В.В. Безрук, доц. Т.О. Безрук, доц. К.В. Власова, доц. Ю.П. Карвацька, к.мед.н. О.В. Чорний, к.мед.н. І.П. Бодня та інші науковці.

Підводячи підсумки конференції, її учасники одностайно дійшли висновку, що проведена зустріч має забезпечити підвищення професійного рівня всіх дослідників даної сфери медицини та фармації, сприятиме їх самореалізації в науковій та практичній площинах та забезпечить подальший розвиток вітчизняної теоретичної та практичної паразитології.

 

+ Програма конференції

+ Збірник тез

журнал КЕП