Logo

Кафедра загальної біології (тепер кафедра медичної біології та генетики) організована в листопаді 1944 року. Спочатку навчальний процес проводився на базі Чернівецького державного університету, оскільки кафедра не мала власного приміщення. Перші два роки очолював кафедру і читав лекційний курс доцент Чернівецького державного університету І.Ф. Андрєєв.

Завідувач кафедри Андрєєв Іван Федорович, 1945 р.

 

Лабораторні заняття проводили асистенти Т.Г. Гуменюк, І.І. Кан, П.І. Літвінова. У 1945-46 pp. у складі кафедри відбулися кадрові зміни. На посаду завідувача Міністерство охорони здоров’я УРСР призначило кандидата біологічних наук М.М. Зотіна, який до цього працював у Харківському медичному інституті.

 

Завідувач кафедри Зотін Михайло Михайлович, 1946-1962 рр.

 

У 1946 році кафедра загальної біології Чернівецького державного медичного інституту розташувалася у теоретичному корпусі (нині – вул. О. Богомольця, 2).

Теоретичний корпус – місце розташування кафедри загальної біології (1946 р.)

 

Колектив кафедри загальної біології, 1959 р.

(1 ряд: асист. А.Ф.Ізмайлов, асист. Т.Г.Гуменюк,
зав. кафедри доц. М.М.Зотін, доц. А.М.Яковлєва;
2 ряд: препаратор А.В.Жембровська, ст. лаборант Ж.Т.Шпак)

 

За час роботи в інституті М.М. Зотін розробляв питання біології геогельмінтів та найпростіших. У 1965 році за його редакції виходить праця “Роль патогенной фауны при хронической дизентерии у детей”.

 

У наступні роки колектив кафедри продовжував розробляти цей науковий напрямок. М.М.Зотін, який очолював кафедру з 1946 до 1962 pp., приділяв значну увагу організації навчального процесу і наукової роботи. Одночасно він також виконував обов’язки заступника директора Чернівецького медичного інституту.

 

Доцент М.М.Зотін проводить практичне заняття в 5 групі 1 курсу,
1957-58 н.р.

 

З 1945 по 1982 рр. асистентом кафедри працювала досвідчений педагог і професійний паразитолог Т.Г. Гуменюк. Асистент Т.Г. Гуменюк 1961 року в Москві на кафедрі всесвітньо відомого академіка-паразитолога К.І. Скрябіна блискуче захистила кандидатську дисертацію на тему: “Роль води, ґрунту та овочів в епідеміології аскаридозу та трихоцефальозу в умовах м.Чернівці” та отримала схвальні відгуки широкого наукового загалу.

 

Асистент Т.Г. Гуменюк за роботою, 1951 р.

 

Наукова робота Т.Г. Гуменюк  мала не тільки епідеміологічний, а й екологічний напрямок. Екологія гельмінтозів знайшла своє віддзеркалення у вивченні ролі зовнішнього середовища в поширенні паразитичних червів у закритих дитячих колективах. Рекомендації, що випливали з наукових пошуків, були спрямовані на вдосконалення дегельмінтизації та девастації.

Асистент Т.Г.Гуменюк проводить практичне заняття з біології, 1956 р.

Колектив кафедри загальної біології, 1956 р.

 

У 1949 році на кафедру прийшла А.М. Яковлєва, яка раніше працювала асистентом кафедри гістології Чернівецького медичного інституту. У 1962 p. доцента А.М. Яковлєву призначено завідувачем кафедри.

Завідувач кафедри Яковлєва Анастасія Михайлівна, 1962- 1974 рр.

 

Основним напрямком наукових робіт кафедри було вивчення гельмінтофауни людини, свійських і диких тварин та шляхів поширення гельмінтів у Чернівецькій області.

Колектив кафедри загальної біології, 1964 р.

(1 ряд: асист. А.Ф.Ізмайлов, доц. А.М.Яковлєва, асист. Т.Г.Гуменюк

2 ряд: ст. лаборант Ж.Т.Шпак, ст. препаратор М.О.Мосорочан)

 

 

Доцент А.М. Яковлєва не призупиняла роботи з вивчення панцирних молюсків і стала провідним фахівцем цієї галузі в колишньому СРСР. У 1951 p. вона завершує кандидатську дисертацію “Панцирные моллюски морей СССР”, а в 1952 p. виходить її монографія “Панцирные моллюски морей СССР”.

 

Монографія Яковлевої А.М. “Панцирные моллюски морей СССР”, 1952 p.
https://www.zin.ru/publications/fauna_keys/keys_45_yakovleva_1952.pdf

 

У 1965-1968 pp. асистентами на кафедрі працювали В.О. Кривошеєв, П.А. Харченко, у 1966 p. асистентами обирають В.П.Пішака, в 1968 p. – С.О.Приймак (Котову), а в 1969 p. – М.Г. Поливоду.

 

Засідання студентського біологічного наукового гуртка, 1965-66 н.р.

 

Гуртківці під керівництвом доц. Яковлєвої А.М. ведуть наукові дослідження з паразитології, 1965-66 н.р.

 

 

Гуртківці під керівництвом асист. Пішака В.П.
проводять наукову роботу, 1966-67 н.р.

Гуртківці під керівництвом асист. Кривошеєва В.О. займаються виготовленням опудала птаха для музею, 1966-67 н.р.

 

У 1975 p. на кафедру зараховують асистентами кандидата біологічних наук М.П. Горобець, у 1977 p. – кандидата біологічних наук Т.Є. Дьякову, у 1978 р – асистента Н.В. Черновську.

 

Асистент М.П.Горобець за роботою, 1975 р.

 

 

Колектив кафедри загальної біології, 1982 р.

(1 ряд: асист. С.О.Приймак (Котова), доц. Т.Є.Дьякова, асист. М.П. Горобець, 2 ряд: лаборант Т. Білінська, зав. кафедри, доц. В.П.Пішак, ст. лаборант Н.О.Височина)

 

 

 

У 1974-2014 рр. кафедру очолював Василь Павлович Пішак (доктор медичних наук (1985), професор (1987), ректор Буковинської державної медичної академії 1993-2010 рр., член-кореспондент НАПН України, Заслужений працівник народної освіти України.

Завідувач кафедри Пішак Василь Павлович, 1974- 2014 рр.

 

У 1971 році В.П. Пішак захистив кандидатську дисертацію на тему: “Вміст калію, натрію, кальцію, магнію, хлору та заліза в біологічних середовищах при хронічному гепатиті та цирозі печінки”, а 1985 року – докторську дисертацію на тему: “Функціональні зв’язки епіфіза та нирок у хребетних”.

 

 

 

Під керівництвом та за безпосередньої участі професора В.П. Пішака, після переїзду кафедри в 1978 р. у приміщеннях на вулиці Ю. Федьковича, 15 проведена реконструкція та добудова навчального корпусу кафедри.

 

Теоретичний корпус кафедри медичної біології та генетики
(вул. Юрія Федьковича, 15)

 

Учасники наради завідувачів кафедр медичної біології ВМНЗ України, Чернівці 1999 р.

 

У всіх аудиторіях та допоміжних приміщеннях проведений сучасний ремонт, змонтована система автономного опалення, виконана заміна всього меблевого фонду кафедри.

Колектив кафедри медичної біології та генетики, 1995 р.

(1 ряд: доц. Т.М.Бойчук, асист. С.О.Приймак, ст. лаборант Н.О.Височина, асист. М.І.Волошинович,  2 ряд: асист. О.І.Сметанюк, доц. Н.В. Черновська, зав. кафедри, проф. В.П.Пішак, доц. Т.Є.Дьякова)

 

Колектив кафедри медичної біології, генетики та паразитології, 2002 р.

(1 ряд: асист. В.В. Степанчук, доц. Т.Є.Дьякова, доц. Н.В. Черновська, зав. кафедри, проф. В.П.Пішак, ст. викл. М.І.Волошинович; 2 ряд: доц. О.І.Захарчук, асист. Б.Ю.Банул, асист. Н.М.Шумко, проф. Т.М.Бойчук, асист. Р.Є.Булик)

 

 

 

Колектив кафедри медичної біології, генетики та гістології, 2009 р.

(верхній ряд: асист. Ю.М.Вепрюк, асист. О.І.Петришен, асист. М.І.Грицюк, доц. Р.Є.Булик, асист. Ю.Ю.Малик, асист. Ю.В.Ломакіна, асист. В.Г.Хоменко, доц. О.І.Захарчук; середній ряд: асист. О.І.Сметанюк, асист. Т.О.Семенюк, доц. К.М.Чала,  зав. кафедри, проф. В.П.Пішак; доц. Г.М.Чернікова; асист. М.І.Кривчанська; нижній ряд: асист. А.А.Ходоровська, асист. Н.П.Пентелейчук, доц. Н.В.Черновська, доц. Л.Я.Федонюк, асист. Н.М.Шумко)

 

Колектив кафедри медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки, 2010 р.

(1 ряд: ст. викл. О.І.Сметанюк, доц. Н.В.Черновська, асист. Н.М.Шумко, асист. Ю.В.Ломакіна, асист. О.І. Громик, ст. лаборант Н.М.Урбанчук,; 2 ряд: доц. О.І.Захарчук, асист. В.Г.Хоменко (Висоцька),  асист. Ю.М.Вепрюк, зав. кафедри, проф. В.П.Пішак,  асист. М.І.Кривчанська, доц.  Р.Є.Булик, доц. В.В.Степанчук, асист. В.Л.Волошин)

 

З метою оптимізації навчального процесу університету кафедру медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки реорганізовано.

 

З 1 вересня 2014 р. завідувачем кафедри медичної біології та генетики призначено доктора медичних наук, професора Булика Романа Євгеновича.

Завідувач кафедри Булик Роман Євгенович, з 2014 р.

 

Колектив кафедри медичної біології та генетики, 2018 р.

(верхній ряд: асист. В.Л.Волошин, асист. Ю.В.Караван, асист. К.Ю.Тимчук, асист. Ю.М.Вепрюк, ст. лаборант Н.М.Теслюк; середній ряд: ст. лаборант Х.І. Таткова, доц. В.Г.Хоменко, доц. М.І.Кривчанська, асист. К.В.Власова, асист. О.В. Кушнірик; нижній ряд: доц. Н.В.Черновська, зав. кафедри, проф. Р.Є.Булик, доц. Ю.В.Ломакіна)

 

Кафедра розташована в одному з мальовничих місць міста Чернівців, поряд із ботанічним садом та центральним парком культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка.

На даний час на кафедрі є всі умови для проведення повноцінної навчально-методичної та наукової роботи. Студенти користуються просторими і світлими навчальними аудиторіями та лекційною залою. Постійно поповнюється банк мікропрепаратів, гербаріїв, таблиць, динамічних навчальних посібників. Удосконалюються форми і методики викладання навчального матеріалу щодо вимог часу та згідно з директивами Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України. Повністю використовуються можливості комп’ютерного класу, сформований великий банк тестових завдань із медичної біології, генетики, паразитології, цитології та медичної ботаніки для студентів-першокурсників, які навчаються на різних факультетах. Кафедра має прямий вихід в Інтернет, що є вагомою підмогою для співробітників і студентів, які займаються науковими пошуками та співпрацюють із профільними медико-біологічними закладами як в Україні, так і поза її межами.

У розпорядженні кафедри приміщення загальною площею 714,5м2, зокрема лекційна зала на 180 місць, кабінет завідувача кафедри, кабінети доцентів, асистентські, 5 навчальних кімнат, комп’ютерний клас, кімнати лаборантів, матеріальна, кімната для лабораторних тварин.

 

Навчальний процес на кафедрі забезпечували:

Приймак (Котова) Світлана Олексіївна – асистент кафедри, кандидат медичних наук. Працювала на кафедрі з 1968 р по 1995 р. З 1990 по 1995 рік обіймала посаду старшого викладача кафедри. Захистила в 1971 році кандидатську дисертацію на тему: “Статевий хроматин у нейтрофілах крові хребетних та вплив гормонів на частоту його зустріваності”. Дослідження статевого хроматину в клітинах буккального епітелію порожнини рота було запроваджено на практичних заняттях з медичної генетики як один із методів діагностики спадкових захворювань. Є автором понад 50 наукових праць.

Горобець Марія Пилипівна – асистент кафедри, кандидат біологічних наук. Працювала на кафедрі з 1975 по 1993 рік. Кандидатська дисертація на тему: “Взаємозв’язок вітаміну А і кобальту в обміні речовин”, яку захистила в 1972 році. На кафедрі вона активно включилась у наукову роботу і досліджувала хроноритми кислото-видільної функції нирок епіфізектомованих щурів. За час роботи зарекомендувала себе відповідальним, грамотним викладачем і користувалася заслуженою повагою серед співробітників і студентів. Є автором більше 35 наукових праць.

Дьякова Тетяна Євгенівна – доцент кафедри, кандидат біологічних наук. В Чернівецькому медичному інституті почала працювати в гістохімічній лабараторії старшим лаборантом з 1970 року, а потім на посаді асистента кафедри гістології. У 1972 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Вітамін А і імунізація в обміні мукополісахаридів”. В 1977 році була переведена асистентом на кафедру загальної біології. Впродовж двох років (1978-1980р.р.) виконувала обов’язки завідувача кафедри, була обрана на посаду і отримала вчене звання доцента кафедри. На цій посаді працювала до 2008 року. Виконувала обов’язки відповідального за навчально-методичну роботу. Наукові дослідження стосувалися вивчення морфологічних особливостей інсулярного апарату, щитоподібної залози, нирок, при дії хімічних речовин, гормонів, руйнуванні гіпокампа та епіфізектомії і виявлення хроноритмів цих показників.

Нагороджена почесними знаками «Відмінник охорони здоров’я», «Відмінник освіти України», і почесною грамотою МОЗ України. Є автором одного підручника, 22 навчально -методичних публікацій і понад 60 наукових праць.

Бойчук Тарас Миколайович – доктор медичних наук, професор. Після закінчення в 1989 р. Чернівецького медичного інституту працює завідувачем лабораторії гігієни води та санітарної охорони водойм НДІ медико-екологічних проблем (м.Чернівці, 1989-1993). З 1993 року працює на посаді асистента, доцента, професора кафедри медичної біології та генетики (1993-2003), декан педіатричного і медичного факультетів (2000-2003). Захистив у 1994 році кандидатську дисертацію на тему: “Фізіологічні аспекти впливу йодиду цезію на організм залежно від функціонального стану шишкоподібного тіла.”, а 1999 року захистив докторську дисертацію на тему: “Хроноритмологічні аспекти патогенної дії на організм малих доз важких металів” за спеціальністю «Патологічна фізіологія». З 2004 року обраний заступником начальника відділу освіти і науки Департаменту кадрової політики МОЗ України (2004-2007). З 2007 року – ректор Київського медичного університету Української асоціації народної медицини (нині – ПВНЗ “Київський медичний університет”), одночасно виконував обов’язки завідувача кафедри нормальної фізіології та медичної біології (2007-2010). З 2010 по 2020 рр. – ректор Буковинського державного медичного університету.

Голова правління Асоціації випускників Буковинського державного медичного університету (2012), Академік Академії наук вищої школи України (з 2010), Заслужений діяч науки і техніки України (2017).

На даний час працює професором кафедри гістології, цитології та ембріології БДМУ. Основні напрямки наукових досліджень Тараса Миколайовича пов’язані із патофізіо­логією водно-сольового обміну, хронобіо­логічними особливостями впливу малих доз важких металів на орга­нізм, дослідженням шишко­подібної залози в нормі та при патології. У галузі патофізіо­логії водно-сольового обміну створив власну наукову школу, підготував низку докторів та кандидатів наук. Автор (співавтор) понад 450 навчально-методичних та наукових праць.

Нагороджений Почесними грамотами Верховної Ради України (2016), Міністерства охорони здоров’я України (2000, 2005, 2016), Міністерства освіти і науки України (2009), Міністерства оборони України (2016), Подякою Кабінету Міністрів України (2004), Почесним знаком «За розбудову освіти» (2009), грамотами Чернівецької обласної державної адміністрації та Чернівецької міської ради. Відзначений премією імені Омеляна Поповича Чернівецької обласної державної адміністрації (2011), премією імені Юрія Федьковича та премією імені Б.Л. Радзі­ховського Чернівецької міської ради (2011).

Волошинович Марія Іванівна – старший викладач кафедри, кандидат біологічних наук. Працювала на кафедрі з 1989 р по жовтень 2003 р. Під керівництвом всесвітньо відомого академіка О.М. Уголєва захистила кандидатську дисертацію на тему «Мембранний гідроліз і транспорт вуглеводів в умовах, наближених до фізіологічних». Марія Іванівна доклала багато зусиль для створення нових навчальних програм і посібників з медичної ботаніки, сформувала банк даних мікропрепаратів та гербаріїв. Завжди переймалася проблемами студентської молоді, була багаторічним керівником студентського наукового гуртка. На жаль, підступна хвороба забрала Марію Іванівну в розквіті творчих сил.

Грицюк Мар`яна Іванівна – закінчила аспірантуру при кафедрі та успішно захистила 2007 року кандидатську дисертацію на тему: «Вплив мелатоніну на іонорегулювальну функцію нирок в умовах стресу та дії солей алюмінію і свинцю». У 2018 році захистила докторську дисертацію на тему: «Патофізіологічні механізми порушень парціальних функцій нирок  динаміці експериментального цукрового діабету». Започаткувала викладання медичної біології іноземним студентам англійською мовою на кафедрі, є співавтором підручника “Medical Biology”. У 2010 році переведена на кафедру соціальної медицини та організації охорони здоров’я. На даний час працює проректором з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків БДМУ.

Гуралюк Валентин Миколайович – після закінчення аспірантури у 2008 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Стрес-індуковані морфо-функціональні зміни надниркових залоз за різної довжини фотоперіоду». У даний час працює лікарем Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру.

Захарчук Олександр Іванович – професор кафедри, доктор медичних наук. Працював на кафедрі з 1989 по 2014 рр. Захистив у 1993 році кандидатську дисертацію на тему: «Участь шишкоподібного тіла в сезонних змінах циркадіанних ритмів показників неспецифічної адаптації у старих щурів». З вересня 2000 року по грудень 2012 року – доцент кафедри медичної біології, генетики та паразитології. Захистив докторську дисертацію на тему: «Клінічно-імунологічні та епідеміологічні аспекти токсокарозу на Буковині» (2012 р.) і отримав звання професора кафедри медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки (2014 р.). Напрямки наукових досліджень: роль шишкоподібної залози в хроноритмах неспецифічного імунітету у людини і тварин, епідеміологічні та клініко-імунологічні особливості перебігу паразитарних інвазій, фармакогностичні властивості та атигельмінтна дія лікарських рослин Буковини. Впродовж тривалого часу (2004-2012 рр.) виконував обов’язки заступника декана фармацевтичного факультету. Є автором понад 350 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі монографій та підручників. З 2014 року Олександр Іванович Захарчук очолює кафедру фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії БДМУ.

Степанчук Володимир Володимирович – доцент кафедри, кандидат медичних наук. Працював на кафедрі з 2000 по 2014 рр. Виконав кандидатську дисертацію на тему: “Роль шишкоподібного тіла в регуляції хроноритмів діяльності нирок при сулемовій інтоксикації організму”. Багато зусиль доклав, щоб створити наочність і навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни «Фармацевтична ботаніка» для нової на той час спеціальності «Фармація, промислова фармація». Автор понад 135 наукових праць. У 2014 році переведений на кафедру фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії БДМУ. У 2021 році раптово обірвалося життя Володимира Володимировича.

Сметанюк Оксана Іллівна – старший викладач кафедри. Працювала на кафедрі з 1987 по 2015 рр. Відповідала за навчальний процес та виробничу практику з медичної та фармацевтичної ботаніки. Видала монографію «Дикорослі лікарські рослини Буковини. Еколого-ресурсне та медичне значення». Є співавтором підручника «Медична паразитологія». У 2015 році переведена на посаду старшого викладача кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії БДМУ.

Шумко Наталія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат медичних наук. Працювала на кафедрі з 2002-2015 рр. Виконала кандидатську дисертацію на тему: «Роль шишкоподібного тіла в регуляції хроноритмів функції нирок за умов іммобілізаційного стресу». Автор понад 80 наукових праць, 2 монографій.

Громик Ольга Олександрівна – асистент кафедри. Працювала на кафедрі з 2009 по 2015 рр. Автор понад 30 наукових праць.

Хоменко (Висоцька) Віолета Георгіївна – доцент кафедри, кандидат медичних наук. Працювала на кафедрі з 2004-2019 рр. Виконала кандидатську дисертацію на тему: «Вплив комбінованої дії солей важких металів і стресу на хроноритми функціональної, фібринолітичної та протеолітичної активності нирок». Автор більше 300 наукових праць, з яких 1 монографія, 1 навчальний посібник рекомендований МОН України, 7 навчальних посібників, більше 20 деклараційних патентів України, 10 нововведень та 30 посвідчень на раціоналізаторські пропозиції.

Вепрюк Юрій Михайлович  асистент кафедри, кандидат медичних наук. Працював на кафедрі з 2003 по 2020 рр. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вікові особливості функцій нирок при комбінованій дії солей алюмінію і свинцю». Співавтор монографії «Патофізіологія вікових змін функцій нирок за комбінованої дії солей алюмінію та свинцю»; навчального посібника «Pathophysiology for Medical Students», рекомендо­ваного ЦМК МОЗ України, 4 навчальних посібників та понад 200 наукових і навчально-методичних праць, 3 патентів України на корисну модель.

Черновська Надія Василівна – доцент кафедри, кандидат біологічних наук. Працювала на кафедрі з 1978 по 2021 рр. У 1978 році з відзнакою закінчила біологічний факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю «Біолог, викладач біології та хімії» і була зарахована на кафедру медичної біології на посаду старшого лаборанта, а в 1981 р. вступила до аспірантури, яку успішно закінчила та в 1986 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Функціональний стан нирок епіфізектомованих щурів в постнатальному періоді».

З 1984 року працювала на посаді асистента, а в 1994 році обрана на посаду доцента кафедри медичної біології, генетики та паразитології. Впродовж багатьох років Надія Василівна була відповідальною за навчальний процес на кафедрі. Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з медичної біології (2014-2019рр). Була членом вченої ради університету, ЦМК, вченої ради фармацевтичного факультету і предметно-методичної комісії. Автор понад 200 навчально-методичних і наукових праць, багатьох навчально-методичних посібників, розробник типових і робочих навчальних програм для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», «Медична психологія», «Фармація, промислова фармація», «Технології медичної діагностики та лікування» з дисциплін, які викладаються на кафедрі. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (1996 р.), почесною грамотою Президента України (2004 р.) та неодноразово була відзначена грамотами університету. 

 

На даний час на кафедрі працюють:

Булик Роман Євгенович – завiдувач кафедри, доктор медичних наук, професор. На кафедрі працює з 2000 року. Після закінчення аспірантури у 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Роль простагландинів у регуляції хроноритмів функцій нирок”. У 2009 році захистив докторську дисертацію на тему: «Морфофункціональне обґрунтування механізмів циркадіанних ритмів у щурів». Основні напрямки наукових досліджень пов’язані із участю структур головного мозку та ендокрин­них залоз у формуванні циркадіанних ритмів фізіологічних функцій ссавців. Підготував доктора наук та чотирьох кандидатів наук, виконуються ще три дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Є членом спеціалізованих вчених рад Д 05.600.02 при Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова та К 76.600.01 при Буковинському державному медичному університеті. Автор понад 400 навчально-методичних та наукових праць, серед яких монографії, підручники, навчальні посібники, наукові публікації у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science. Є співатором підручника англійською мовою «Medical Biology» для іноземних студентів закладів вищої медичної освіти України (Вінниця, Нова Книга, 2018). Член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади серед студентів вищих медичних і класичних університетів України із навчальної дисципліни «Медична біологія» (2014-2019 рр.), неодно­разово готував переможців ІІ етапу олімпіади. Є членом редколегій журналів «Клінічна та експериментальна патологія», «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», «Здобутки клінічної і експериментальної медицини».

Нагороджений почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм; Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації. Лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення у розбудові України у номінації за наукові досягнення. Розпорядженням Голови Верховної Ради України № 126-К від 12 грудня 2019 року за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти, плідну навчально-педагогічну діяльність, сумлінну працю та високий професіоналізм Роман Булик нагороджений Грамотою Верховної ради України. Багаторазово відзначений грамотами Буковинського державного медичного університету. 

Кривчанська Мар`яна Іванівна – у 2005 році закінчила Буковинсь­кий державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікар. У Буковинському державному медичному університеті працює з 2008 року асистентом кафедри медичної біології та генетики. У 2012 році захищена і затверджена кандидатська дисертація на тему: «Хроноритми функції нирок за умов блокади β-адренорецепторів». У 2017 році переведена на посаду доцента кафедри медичної біології та генетики. З 2019 року  відповідальна за навчальний процес на кафедрі. Автор понад 250 публікацій, з них 175 наукового та 75 навчально-методичного характеру, у тому числі 3 монографії, 76 наукових статей (з них 44 у фахових виданнях України, 11 робіт опубліковано у фахових виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus та Web of Science), 13 навчально-методичних статей (з них 4 статті у фахових виданнях), 7 методичних рекомендацій, отримано 4 деклараційні патенти України на корисну модель, 2 ново­введення, 1 раціоналізаторська пропозиція, співавтор понад 30 навчальних та навчально-методичних посібників, тощо.

Проходила закордонні стажування у освітніх установах Республіки Польща: м. Варшава (01.06-30.11.2016 р) і м. Краків (08-26.01.2018 р) і брала активну участь у міжнародних наукових конференціях у Республіці Польща: м. Варшава (2016 р), м. Сероцьк (2019 р). Кривчанська М.І. є секретарем ІІ етапу Всеукраїнсь­кої студентської олімпіади з медичної біології. Відповідальна за дисципліни, які викладаються на фармацевтичному факультеті та коледжі БДМУ. Організатор щорічних благодійних акцій. Відзначена грамотами Буковинського державного медичного університету. 

Власова Катерина Василівна – – доцент кафедри, кандидат медичних наук. У 2011 році закінчила Буковинський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа», навчалася в інтернатурі за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина». З грудня 2012 року вступила в очну аспірантуру при кафедрі медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки, а також працює за сумісництвом асистентом кафедри. У 2016 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості морфофункціонального стану супраоптичних ядер гіпоталамуса за зміненого фотоперіоду» . У 2017 році переведена на посаду доцента кафедри медичної біології та генетики і отримала вчене звання «доцент» у 2020 році.

На даний час є відповідальною за міжнародну роботу кафедри, підготовку студентів з медичної біології до “Крок-1” спеціальність – «Медицина» медичного факультету №3, за проведення практичних занять та лекцій з медичної біології студентам медичного факультету №3, є членом комісії з прийому вступних іспитів з біології в іноземних абітурієнтів та куратором академічної групи.

Катерина Василівна є співавтором понад 50 навчально-методичних та наукових праць, з яких 1 монографія, 2 навчальних посібника, 1 патент на корисну модель, 1 нововведення.

Пріоритетним науковим спрямуванням є вивчення впливу зміненого фотоперіоду на гіпоталамічні структури мозку білих щурів. 

Ломакіна Юлія В`ячеславівна – доцент кафедри, кандидат медичних наук. Працює на кафедрі з 2005 року. У 2003 році з відзнакою закінчила Буковинську державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа». Під час проходження аспірантури (2005-2008 рр.) на кафедрі виконала і в 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вікові особливості функції нирок у щурів, що зазнали стресу за зміненого фотоперіоду» і була прийнята на посаду асистента кафедри.У 2015 році переведена на посаду доцента кафедри медичної біології та генетики і отримала вчене звання в 2021 році.

Науково-педагогічна діяльність представлена у понад 140 публікаціях, з них 108 наукового та 35 навчально-методичного характеру, серед них 18 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, у тому числі виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus та Web of Science, співавтор 1 монографії, 10 навчальних посібників українською та англійською мовами, 1 посібник затверджений МОН та 1 підручник англійською мовою, рекомендований МОЗ України для англомовних студентів ВНЗ України; 5 навчально-методичних статей у фахових вітчизняних виданнях, отримано 5 патентів на корисну модель. Є співавтором робочих навчальних програм з дисциплін, які викладаються на кафедрі.

Пройшла педагогічне закордонне стажування у освітніх установах Республіки Польща: м. Варшава (01.06-30.11.2016 р), м. Ольштин (27.10. – 1.11.2019 р), брала активну участь у роботі конференцій в Україні та за кордоном, де представлено 8 доповідей та опубліковано 89 тез.

Отримала сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти з англійської мови, як мови країн Європейського Союзу:  BRITISH COUNCIL, APTIS, Level C1.

Проводила профорієнтаційну роботу серед учнів старших класів Новоселицького району у період з 2009 по 2012 рр. Була відповідальним куратором студентського наукового гуртка україномовних та іноземних студентів з 2010 по 2013 н.р. У 2016 році була обрана в якості члена журі для оцінювання робіт міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Юний дослідник» в номінації «Охорона здоров’я».

Відповідальна за проведення практичних та лекційних занять з медичної біології іноземним студентам англійською мовою та наповнення навчальних електронних курсів на сервері дистанційного навчання «Moodle» для студентів медичних, стоматологічного і фармацевтичного факультетів. Відзначена грамотами Буковинського державного медичного університету.

Кушнірик Ольга Василівна – кандидат біологічних наук, асистент кафедри медичної біології та генетики (з 2016 р.). В 2011 р. закінчила з відзнакою біологічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, де продовжила навчатися в аспірантурі з 2013 по 2016 рр. У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Біотехнологія живих кормів для молоді осетрових риб» (03.00.20 – біотехнологія). У цьому ж році підтвердила рівень володіння англійської мови В2 (сертифікат Aptis від British Council). Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць. На даний час є заступником головного куратора медичного факультету №3, а також членом екзаменаційної комісії БДМУ з біології при вступі іноземних громадян. На кафедрі виконує обов’язки керівника наукового гуртка для іноземних студентів, викладає навчальні дисципліни: «Медична біологія та молекулярна біологія», «Медична біологія» та вибіркову дисципліну «Сучасні проблеми молекулярної біології» для вітчизняних та іноземних студентів спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» та «Медсестринство». Окрім того, є відповідальною від кафедри за підготовку студентів до складання ЄДКІ, Етап 1 «КРОК 1. Стоматологія та англійська мова професійного спрямування».

Волошин Володимир Леонідович – у 2009 році закінчив Чернівецький Національний університет імені Юрія Федьковича. У Буковинському державному медичному університеті працює з 2009 року – на посаді викладача-стажиста, а з 2010 року – на посаді асистента кафедри медичної біології, генетики та паразитології. У 2018 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Визначальні чинники структури синантропних аранеокомплексів урбоекосистем Карпатського регіону». Є співавтором понад 40 праць. Матеріально відповідальна особа кафедри. Відповідальний на кафедрі за підготовку студентів з медичної біології “Крок-1” спеціальність – «Медицина».

На даний час основним науковим спрямуванням є вивчення температурних преферендумів членистоногих. 

Тимчук Катерина Юріївна  у 2008 році закінчила навчання в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на біологічному факультеті за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію спеціаліста.

У період 2015-2017 рр. навчалася в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, інститут біології, хімії та біоресурсів за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» де здобула кваліфікацію магістра – другий рівень вищої освіти «Еколог, викладач вищого навчального закладу».

З 2017 р. навчається в аспірантурі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, в інституті біології, хімії та біоресурсів за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» виконує дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Автор понад 20 наукових праць. На даний час є діловодом кафедри, відповідальною за оформлення посадових інструкцій.

Сметанюк Олексій Васильович – у 2014 році закінчив Буковинський державний медичний університет за спеціальністю “Лікувальна справа”. З 2014 по 2016 роки навчався в інтернатурі за спеціальністю “Загальна практика – сімейна медицина”. У 2016 році отримав спеціалізацію – «Медицина невідкладних станів». З 2016 по 2020 рр працював на посаді лікаря невідкладних станів у Чернівецькому обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. З 2018 року навчається в очній (вечірній) аспірантурі при кафедрі медичної біології та генетики, а з 2019 року займає посаду асистента кафедри. Олексій Васильович є співавтором 2 навчальних посібників.

На даний час виконує дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему: «Вікові аспекти структурно-функціонального стану великоклітинних ядер гіпоталамуса при стресогенних впливах».

Йосипенко Владислав Романович – у 2018 році закінчив Буковинський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа». Одразу ж вступив в очну (денну) аспірантуру при кафедрі медичної біології та генетики. На даний час працює над виконанням дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктор філософії на тему “Онтогенетичні особливості структур переднього гіпоталамуса щурів за модифікації фотоперіоду”. Відповідальний за наукову діяльність кафедри. Отримав сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти з англійської мови, як мови країн Європейського Союзу – BRITISH COUNCIL, APTIS (Forward thinking English Testing), Profi Center, Chernivtsi, Ukraine on 27.09.2019, Level C1. З 2020 р. займає посаду асистента кафедри, проводить заняття з медичної біології для іноземних студентів англійською мовою.

Обрадович Анастасія Сергіївна –  у 2020 році закінчила з відзнакою навчання в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, Інституті біології, хімії та біоресурсів за спеціальністю «Біотехнологія» та здобула кваліфікацію «Фахівець з біотехнології». Переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Біотехнологія». За відмінні успіхи у навчанні була лауреатом стипендії Верховної Ради України. Отримала сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти з англійської мови, як мови країн Європейського Союзу, Level C1.

На даний час працює асистентом кафедри, забезпечує навчальний процес для українських студентів фармацевтичного факультету з курсу «Біологія з основами генетики», для студентів коледжу з курсу «Біологія з основами екології» та для іноземних студентів медичного факультету №3 та №4 з  курсу «Медичної біології». Працює над плануванням дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктор філософії зі спеціальності «Біологія».

Кравцова Каріна Сергіївна – у 2021 році закінчила навчання в інтернатурі Буковинського державного медичного університету. У цьому ж році вступила в очну (денну) аспірантуру при кафедрі медичної біології та генетики. На даний час працює над плануванням дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктор філософії та є викладачем фахового коледжу Буковинського державного медичного університету.

Візниця Наталія Михайлівна – старший лаборант кафедри,  відповідальна за готовність навчальних аудиторій до практичних занять, табличний фонд, поповнення, збереження та реставрацію мікро-, макропрепаратів музею кафедри.

Кормуш Олексій Веніамінович – лаборант кафедри, забезпечує функціонування комп’ютерного класу під час проведення модульних контролів, I-II-го етапів Всеукраїнської олімпіади з медичної біології.

Колектив кафедри був організатором низки наукових конференцій, зокрема: “Хронобіологія та хрономедицина: теоретичні та клінічні перспективи” (2006); “Прискорене старіння: механізми діагностики, профілактика” (2008).

Учасники науково-практичної конференції з міжнародною участю

“Хронобіологія та хрономедицина: теоретичні та клінічні перспективи”
(м. Чернівці, БДМУ, 2006)

 

На базі Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» 4-5 жовтня 2018 року відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю “Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації”.

Учасники науково-практичної конференції з міжнародною участю

“Вікові та хронобіологічні аспекти медицини і фармації”
(м. Чернівці, БДМУ, 2018)

 

 

Тривалий час на кафедрі проводяться наукові дослідження з визначення ролі шишкоподібної залози в регуляції хроноритмів функції нирок у філогенезі хребетних та в різні вікові періоди, з’ясовуються хронобіологічні аспекти адаптації організму до дії несприятливих екологічних чинників низької інтенсивності. На даний час кафедра медичної біології та генетики спільно з кафедрою біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії працюють над виконанням науково-дослідної роботи, присвяченої морфофункціональному і біохімічному обґрунтуванню дисфункцій нейросекреторних структур головного мозку й ендокринних залоз та гепаторенальної системи щурів при експериментальній патології, у віковому аспекті та шляхам її корекції».

Розробляються та впроваджуються в практику методи клінічної хронодіагностики та хронотерапії захворювань внутрішніх органів. Досліджуються центральні механізми циркадіанних ритмів головного мозку у ссавців, з’ясовуються онтогенетичні особливості структур переднього гіпоталамуса щурів за модифікації фотоперіоду.

Аспірант кафедри Йосипенко В.Р. працює у навчально-науковій лабораторії БДМУ над виконанням дисертаційного дослідження, 2019

 

Особливо активна робота на кафедрі проводиться останніми роками, що пов’язано з відкриттям нових факультетів та появою нових спеціальностей і дисциплін, які викладаються на кафедрі. Великий обсяг методичної роботи проведений колективом кафедри для студентів медичних, стоматологічного та фармацевтичного факультетів (спеціальності «Медицина», «Медична психологія», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація») та фахового коледжу БДМУ (спеціальності «Медсестринство» на базі повної середньої загальної освіти (11 кл) і на основі базової середньої освіти (9 кл) та «Фармація, промислова фармація» на основі базової середньої освіти (9 кл).

Кафедра в повному обсязі забезпечена мультимедійними засобами, методичними матеріалами, сучасними світловими мікроскопами, макро- та мікропрепаратами для повноцінного проведення лекцій, теоретичних і практичних занять.

К.біол.н, асистент Кушнірик О.В. проводить практичне заняття з іноземними студентами, 2019 р.

 

Розширення мережі спеціальностей, за якими навчаються студенти на кафедрі, вимагає постійної праці та пошуку нових форм і методів викладання навчального матеріалу. Спостерігається інтенсифікація видавничої діяльності співробітників кафедри. Виходять друком підручники, навчальні посібники, методичні вказівки та рекомендації.

 

 

 

 

 

З 2014 року вже вшосте постіль на базі кафедри медичної біології та генетики БДМУ відбувається ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з медичної біології, де змагаються знаннями та набувають досвіду кращі з кращих представники студентства, які представляють медичні (фармацевтич­ний) і класичні університети України.

 

Учасники II-го етап Всеукраїнської студентської олімпіади

з медичної біології (м. Чернівці, 2019)

 

Кафедра активно співпрацює та надає постійну навчально-методичну допомогу фаховому коледжу Буковинського державного медичного університету та Чернівецькому, Новоселицькому і Вашківецькому фаховим медичним коледжам.

Співробітники щорічно є кураторами академічних груп. Виховна робота проводиться у напрямку формування у студентів високих моральних якостей, любові до Батьківщини, цінностей історичного та духовного надбання нації, санітарної культури, навчально-трудової дисципліни, медичної деонтології. Куратори приділяють велику увагу формуванні у студентів розуміння значущості вибраної майбутньої професії. Постійно контролюють навчальний процес, організовують вільний час та відпочинок студентів: екскурсії по місту Чернівці, до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, до Чернівецького краєзнавчого музею, до музею М.І. Пирогова (м. Вінниця), Національного дендропарку «Софіївка» (м. Умань), м. Хотин, м. Кам’янець-Подільський, м. Львів.

К.мед.н., доцент Власова К.В. з кураторською групою

 

Викладачі кафедри та студенти-першокурсники фармацевтичного

 і медичних факультетів відвідали місто Львів, 2018

 

Студенти 3 групи під час екскурсії до музею М.І. Пирогова
(м. Вінниця, 2019 р.)

 

Вже стало доброю традицією регулярно відвідувати спеціалізований дошкільний навчальний закладі №31 м Чернівці, де перебувають діти з вадами розвитку. Метою відвідування є спрямування уваги студентів-медиків до проблем інвалідів, захисту їх гідності, прав і добробуту. Щорічно співробітниками кафедри організовуються благодійні та тематичні акції, за останні роки ними було проведено більше 50 благодійних акцій, а саме: «Зроби аналіз на виявлення цукрового діабету», «Зупинимо туберкульоз разом», «Серце до серця», «Діти сонця – сонячні діти», «Подаруй дитині життя» тощо.

 

Викладачі та студенти організували благодійну акцію до Дня Дауна для дітей спеціальної загальноосвітньої школи № 3 м. Чернівці, 2019

 

 

Викладачі кафедри разом із кураторськими групами відвідали спеціалізовану загальноосвітню школу № 3 м. Чернівці у день Святого Миколая

 

Одним з основних напрямів діяльності кафедри є розвиток міжнародного співробітництва, що спрямоване на забезпечення інтеграції з міжнародною університетською спільнотою. Працівники кафедри постійно беруть участь у міжнародних стажуваннях, що дає змогу опанувати нові теоретичні та практичні знання, набувати досвіду викладацької діяльності, обмінюватися корисною інформацією із зарубіжними колегами та отримувати нові наукові зв’язки.

 

К.біол.н., асистент Кушнірик О.В. на конференції у м. Відні 

(Австрія, 2013 р.)

 

Доцент Власова К.В. на конференції у м. Іспра 

(Італія, 2018 р.)

 

Доцент Кривчанська М.І. та асистент Тимчук К.Ю. 

взяли участь у роботі XVІІ Міжнародної конференції рідкісних захворювань «Не пропустіть рідкісне захворювання» (м. Сероцьк, Польша, 2019 р.)

 

На кафедрі діє студентський науковий гурток, основними завданнями якого є виявлення найбільш обдарованих студентів, підвищення рівня їх наукової діяльності, формування в студентів інтересу й потреби до наукової творчості. Учасники гуртка відточують свої знання, вміння організувати та проводити презентацію своїх робіт із використанням найсучаснішої техніки. Хочеться вірити, що саме перші кроки на першому курсі сприятимуть формуванню у студентів любові до науки, працьовитості та наполегливості.

Під час засідання студентського наукового гуртка, 

приуроченому до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, 2018 р.

 

На запрошення працівників кафедри з лекціями приїжджають провідні фахівці світу. Так, вже вдруге прочитав свою лекцію в БДМУ професор-генетик із Канади Метью Коші. Цього разу продемонстрована лекція відомого науковця на тему: «Філософія в генетиці». Присутні зацікавлено слухали доповідь професора про генетичні дослідження в Канаді та Сполучених Штатах Америки.

Лекція професора-генетика із Канади Метью Коші, 2017 р.

 

Вінцем щоденної напруженої роботи студентів-гуртківців є їх участь у Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі студентів та молодих учених – BIMCO, де вони мають змогу продемонструвати результати своїх досліджень та обговорити перспективи подальших наукових робіт.

Учасники Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу
студентів та молодих учених – 
BIMCO, 2018 р.

 

Завдяки підписаному меморандуму про співпрацю між Буковинським державним медичним університетом та НАО “Медичний університет Семей” (Республіка Казахстан), Відділом міжнародних зв’язків БДМУ було досягнуто домовленостей про реалізацію академічної мобільності в дистанційному форматі. В рамках цієї співпраці, в період з 20.04 по 31.05.2021 р. було заплановано і прочитано 10 лекцій англійською мовою з молекулярної біології та медичної генетики для студентів спеціальності “Медицина”.

Міжнародна співпраця кафедри медичної біології та генетики БДМУ та кафедри молекулярної біології та медичної генетики імені Aкадеміка НАН РК Раісова Т.К. НАО «МУС»

 

Зокрема, кандидат біологічних наук, асистент кафедри медичної біології та генетики БДМУ Кушнірик Ольга Василівна в період з 20.04 по 12.05.21 р. прочитала 5 лекцій англійською мовою для студентів 1 курсу спеціальності “Загальна медицина” НАО “Медичний університет Семей”:

  1. Molecular basis of heredity. Chromosomes. Realization of hereditary information.
  2. Patterns of inheritance in monohybrid and dihybrid crosses. Gene interactions.
  3. Heredity and variation.
  4. Chromosomal disorders.
  5. Gene disorders and methods of their diagnosis.

Проведені майстер-класи започаткували приємну співпрацю між кафедрою медичної біології та генетики БДМУ та кафедрою молекулярної біології та медичної генетики імені Академіка НАН РК Раісова Т.К. НАО «МУС», що допоможе майбутнім лікарям закласти міцний фундамент знань з молекулярної біології та генетики, а викладачам отримати цікавий педагогічний досвід.

Окрім того, в період з 20.09 по 24.09.2021 р. асистент кафедри медичної біології та генетики, кандидат біологічних наук Ольга Василівна Кушнірик приймала участь в академічній мобільності ЄС в рамках міжнародного проекту Erasmus+ KA107 у місті Сантьяго-де-Компостела (Іспанія). Міжнародна співпраця з обміну здійснювалася на базі факультету медицини та стоматології Університету Сантьяго-де-Компостела (USC). За запрошенням професора Хесуса Родріґеса Рекени, дослідника в області біохімії протеїнів Дослідницького центру молекулярної медицини та хронічних хвороб (CIMUS) при Університеті Сантьяго-де-Компостела, Ольга Василівна прочитала цикл із п’яти лекцій з молекулярної біології та генетики для студентів 5 курсу ОС «Магістр» спеціальностей біомедичного профілю.

 

К.б.н., асистент кафедри Кушнірик О.В. зі студентами 5 курсу ОС «Магістр» Університету Сантьяго-де-Компостела (Іспанія) під час читання лекції з медичної генетики (24.09.2021 р.)

 

Здійснений академічний обмін дозволив студентам Університету Сантьяго-де-Компостела прослухати ряд лекцій, передбачених їх навчальним планом, а викладачам підвищити свою педагогічну майстерність та поділитися власним досвідом викладання та методики проведення занять. Окрім читання лекцій, план міжнародного відрядження Ольги Василівни передбачав зустріч із викладачами та співробітниками CIMUS USC, обговорення особливостей навчального процесу в Україні та Іспанії, організації позааудиторної та дослідницької роботи студентів і дисертантів, що сприятиме глибшому розумінню потреб медичної науки та способів її покращення.

 

Сучасний світ вимагає від освіти не тільки знання, а й створення необхідних умов для творчого, інтелектуального розвитку студента, тому йдучи назустріч 80-річчю БДМУ колектив кафедри здійснює цілу низку нових кроків у підвищенні якості навчально-виховного процесу, впровадження у практику наукових здобутків.

Колектив кафедри медичної біології та генетики, вересень 2021 р.

(1 ряд: асист. К.Ю. Тимчук, доц. К.В. Власова, зав. кафедри, проф. Р.Є. Булик, доц. М.І. Кривчанська, доц. Ю.В. Ломакіна; 2 ряд: асист. Кравцова К.С., асист. В.Л.Волошин,  асист. В.Р.Йосипенко, ст. лаборант Н.М.Теслюк; асист. О.В. Кушнірик, асист. А.С. Обрадович, асист. О.В. Сметанюк)

 

Викладачі кафедри медичної біології та генетики сповнені рішучості на високому рівні і надалі здійснювати підготовку молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів за спеціальностями «Медсестринство», «Технологія медичної діагностики та лікування», «Медична психологія», «Фармація, промислова фармація», «Стоматологія», «Медицина».