Logo

Фармація

Навчальні або вибіркові дисципліни

Біологія з основами генетики (денна форма навчання, І курс) Силабус / Syllabus

Біологія з основами генетики (заочна форма навчання, І курс) Силабус / Syllabus

Biology and fundamentals of genetics (I course) Силабус / Syllabus

Розклад занять

Календарний план лекцій

Графік проведення консультацій та відробіток пропущених і незарахованих практичних занять