Logo

НДР кафедри

З січня 2024 року на кафедрі виконується науково-дослідна робота на тему: “Морфофункціональні перебудови структур нервової та ендокринної систем у різні періоди постнатального онтогенезу та біохімічні механізми метаболізму сигнальних молекул, стан оксидантної та антиоксидантної систем за умов експериментальних патологій і впливу глутатіону та мелатоніну” (Державний реєстраційний номер: 0124U002513).

Науковий керівник НДР – завідувач кафедри медичної біології та генетики, доктор медичних наук, професор Роман Євгенович БУЛИК

Виконавці НДР

Робота є логічним продовженням багаторічного наукового доробку кафедри, в якому на основі експериментального дослідження вивчаються структури головного мозку, що залучені до регуляції циркадіанних ритмів та фізіологічні процеси, що підпорядковуються цим ритмам.

2

Тривалий час на кафедрі проводяться наукові дослідження з визначення ролі шишкоподібної залози в регуляції хроноритмів функції нирок у філогенезі хребетних та в різні вікові періоди, з’ясовуються хронобіологічні аспекти адаптації організму до дії несприятливих екологічних чинників низької інтенсивності.

Розробляються та впроваджуються в практику методи клінічної хронодіагностики та хронотерапії захворювань внутрішніх органів. Досліджуються центральні механізми циркадіанних ритмів головного мозку у ссавців, з’ясовуються онтогенетичні особливості структур переднього гіпоталамуса щурів за модифікації фотоперіоду.