Науковий доробок кафедри за 2012 - 2013 роки

З нагоди ДНЯ НАУКИ на кафедрі медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки співробітники кафедри підвели за круглим столом підсумки наукової діяльності за 2013 -2014 н.р.

 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК КАФЕДРИ ЗА 2012-2013 н.р.:

Захищено:

Ø докторську дисертацію – Захарчук О.І.

Ø кандидатські дисертації – М.І. Кривчанська, М.О. Ризничук, А.Я. Велика

Видано:

Ø підручник з грифом МОН: «Лабораторна діагностика паразитарних інвазій. Видання друге, доповнене».

Ø навчальний посібник з грифом МОН України:

1. «Медична біологія, паразитологія та генетика. Практикум».

2. «Фармацевтична ботаніка: Морфологія. Навчальний посібник».

Ø монографії:

1. Врожденные пороки развития у детей Северной Буковины.

2. Экологическая характеристика структуры врожденных пороков развития у детей Черновицкой области.

Ø патенти на корисну модель:

1. Спосіб корекції хроноритмів імуноструктурного гомеостазу.

2. Спосіб визначення субмікроскопічних змін пінеалоцитів при тривалому освітленні.

3. Спосіб імуногістохімічного дослідження мелатонінових рецепторів 1А у нейронах супрахіазматичних ядер гіпоталамуса.

4. Спосіб діагностики порушення функції нирок за умов водного індукованого діурезу.

 

Ø Опубліковано понад 100 наукових статей, у т.ч. у закордонних виданнях, журналах СНД,  часописах України з імпакт-фактором, фахових журналах України.

Ø співробітники кафедри взяли участь у понад 30 наукових кон­ференціях, симпозіумах України і країнах ближнього зарубіжжя.

 

Сьогодні співробітники кафедри плідно співпрацюють з ЗМІ, радіо, телебаченням, проводячи санітарно-просвітницьку роботи серед меш­канців Буковини:  газета «Молодий буковинець», «Здоров’я Буковини»,  «Сторінки здоров’я» на сайті БДМУ (http://health.bsmu.edu.ua).

 

У рамках святкування відбулося і засідання студентського наукового гуртка, на якому присутні мали можливість заслухати цікаві доповіді присвячені актуальним питанням біології та медицини.

 

Перші наукові кроки студентів-першокурсників,

перші наукові здобутки!!!

 

12 листопада 2013 року о 16.30 год у конференц-залі (Театральна площа, 2) з нагоди Всесвітнього дня науки відбулося урочисте засідання студентського наукового товариства та Ради молодих вчених Буковинського державного медичного університету,

присутніми на даному засіданні були співробітники кафедри,

 аспірант кафедри, студенти-активісти.

 

Інформацію  підготував

 професор кафедри Р.Є. Булик

Comments