Logo

НДР кафедри

1) З грудня 2008р. по грудень 2012р. НДР на тему: “Участь структур головного мозку й ендокринних залоз у формуванні циркадіанних ритмів часовій організації фізіологічних функцій органів у ссавців”.

2) З січня 2014р. по грудень 2018р. НДР на тему: “Стресіндуковані морфофункціональні та біохімічні зміни структур хроноперіодичної і гепато-ренальної систем у ссавців”.

3) З лютого 2019р. по грудень 2023р. співробітниками кафедри виконується науково-дослідна робота “Морфофункціональне і біохімічне обґрунтування дисфункцій нейросекреторних структур головного мозку й ендокринних залоз та гепаторенальної системи щурів при експериментальній патології, у віковому аспекті та шляхи її корекції”.
Науковий керівник НДР – доктор медичних наук, професор Булик Роман Євгенович, відповідальний виконавець – Йосипенко Владислав Романович.

QR код НДР

Виконавцями НДР є співробітники кафедри медичної біології та генетики: професор Булик Р.Є., доценти Черновська Н.В., Кривчанська М.І., Ломакіна Ю.В., Власова К.В., асистенти Волошин В.Л., Тимчук К.Ю., Кушнірик О.В., Сметанюк О.В., Йосипенко В.Р. та співробітники кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії.

На даний момент в рамках НДР виконуються дві дисертації на науковий ступінь доктора філософії: аспіранти Йосипенко Владислав Романович та Сметанюк Олексій Васильович.

Аспірант кафедри Йосипенко В.Р. працює у науковій лабораторії БДМУ над виконанням дисертаційного дослідження (2019)

Продовжується робота над опрацюванням літератури по темі НДР, проведено реферування літератури. За результатами проведених досліджень публікуються патенти на корисну модель, монографії, статті та тези в журналах України та закордону, зокрема і у журналах, що індексуються у наукометричних базах Web of Science та Scopus.

Робота є логічним продовженням багаторічного наукового доробку кафедри, в якому на основі експериментального дослідження вивчаються структури головного мозку, що залучені до регуляції циркадіанних ритмів та фізіологічні процеси, що підпорядковуються цим ритмам.

Тривалий час на кафедрі проводяться наукові дослідження з визначення ролі шишкоподібної залози в регуляції хроноритмів функції нирок у філогенезі хребетних та в різні вікові періоди, з’ясовуються хронобіологічні аспекти адаптації організму до дії несприятливих екологічних чинників низької інтенсивності.

Розробляються та впроваджуються в практику методи клінічної хронодіагностики та хронотерапії захворювань внутрішніх органів. Досліджуються центральні механізми циркадіанних ритмів головного мозку у ссавців, з’ясовуються онтогенетичні особливості структур переднього гіпоталамуса щурів за модифікації фотоперіоду.